Παραίτηση Τάσου Γιαννίτση από το Δ.Σ της Lamda Development
Παραίτηση Τάσου Γιαννίτση από το Δ.Σ της Lamda Development

Παραίτηση Τάσου Γιαννίτση από το Δ.Σ της Lamda Development

Πρόταση για πλήρωση της θέσης από τον κ. Στέφανο Κοτσώλη, νυν μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας.
RE+D magazine
26.05.2023

Την παραίτηση του Τάσου Γιαννίτση (νυν Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ) ανακοίνωσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η LAMDA DEVELOPMENT

Έναρξη ισχύος το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 21.06.2023, σύμφωνα με το δημοσιευθέν οικονομικό ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2023.

Σύμφωνα με την εταιρεία έχει υποβληθεί πρόταση για πλήρωση της κενωθείσας θέσης μετά την έναρξη ισχύος της παραίτησης από τον Στέφανο Κοτσώλη, νυν μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εσωτερικών εταιρικών διαδικασιών και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μετά το πέρας των προβλεπόμενων εσωτερικών διαδικασιών και της λήψης των απαραίτητων εταιρικών αποφάσεων.