Ομαλή εφαρμογή της ΤΝ στις εταιρικές δομές
Ομαλή εφαρμογή της ΤΝ στις εταιρικές δομές

Ομαλή εφαρμογή της ΤΝ στις εταιρικές δομές

Χάσμα εμπιστοσύνης ανάμεσα σε διοίκηση και εργαζόμενους
RE+D magazine
16.02.2024

Νέα μελέτη της Accenture υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να κοιτάξουν πέρα από τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει συγκεκριμένα καθήκοντα/ ρόλους και να διευρύνουν την αξιοποίησή της, επανασχεδιάζοντας τις διαδικασίες στους οργανισμούς τους και την εμπειρία που βιώνουν οι εργαζόμενοί τους.

Η μελέτη «Work, workforce, workers: Reinvented in the age of generative AI» αναδεικνύει τις αντικρουόμενες απόψεις εντός των οργανισμών και αποκαλύπτει ένα κρίσιμο χάσμα εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, ενώ 95% των εργαζομένων βλέπει θετικά την αξιοποίηση της GenAI, ταυτόχρονα 60% ανησυχεί για την απώλεια θέσεων εργασίας, το άγχος και την ψυχική εξουθένωση.

Τα ευρήματα φανερώνουν επίσης το χάσμα που επικρατεί μεταξύ των αντιλήψεων των εργαζομένων και των διοικήσεων για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας. Ενώ 60% των εργαζομένων ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταργήσει τις θέσεις εργασίας τους, λιγότερο από το ένα τρίτο των ηγετικών ομάδων θεωρούν ότι η απώλεια θέσεων αποτελεί ανησυχία για τους εργαζομένους τους. Επιπλέον, τα τρία τέταρτα των οργανισμών δε διαθέτουν ολοκληρωμένες στρατηγικές που θα οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα και εμπειρίες για τους εργαζόμενους τους.

Με βάση προηγούμενη μελέτη της Accenture (Care to do Better) αναφορικά με τους παράγοντες που ξεκλειδώνουν τη δυναμική των ανθρώπων στο χώρο εργασίας, η τωρινή μελέτη δείχνει ότι η καλλιέργεια ενός θετικού προσήμου (Net Better Off) στους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της ευημερίας και της υποστήριξης για διαρκή μάθηση, αποτελεί ένα σαφή δρόμο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ομαλή υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Με τον τρόπο αυτό, οι άνθρωποι αναπτύσσουν μεγαλύτερη άνεση με την τεχνολογία, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να την αξιοποιήσουν στην εργασία τους.

Οι «Reinventors» οδηγούν τις εξελίξεις

«Η Generative AI έχει βαθύτερο αντίκτυπο από κάθε προηγούμενη τεχνολογία. Η μελέτη μας υπογραμμίζει την ανάγκη οι οργανισμοί να έχουν μια συνολική στρατηγική επανεφεύρεσης με άξονα την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη που να αγγίζει όλη την αλυσίδα αξίας -όχι μόνο ρόλους και εργασίες όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει ή να αυτοματοποιήσει τον τρόπο που λειτουργούμε ήδη», δήλωσε ο Paul Daugherty, Chief Technology and Innovation Officer της Accenture. 

Ως μέρος της στρατηγικής τους για επανεφεύρεση, κορυφαίοι οργανισμοί εργάζονται για να αναπτύξουν ένα νέο εργατικό δυναμικό επενδύοντας στη χαρτογράφηση δεξιοτήτων και στην ενοποίηση δεδομένων, ώστε να έχουν τις προγνωστικές ικανότητες που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν το σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των ανθρώπων τους και της επιχείρησής τους. Αυτοί οι οργανισμοί έχουν διπλάσιες πιθανότητες να επενδύσουν στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων μαζί με δεξιότητες τεχνολογίας, και διπλάσιες πιθανότητες να επιτύχουν κέρδη παραγωγικότητας +20% στα επόμενα τρία χρόνια. Υιοθετώντας αυτές τις δράσεις, οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν $10,3 τρις παγκόσμια οικονομική αξία έως το 2038.