Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου της Alpha στην Hoist Finance AB
Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου της Alpha στην Hoist Finance AB

Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου της Alpha στην Hoist Finance AB

Η συναλλαγή θα μειώσει τον Δείκτη ΜΕΑ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.
RE+D magazine
23.10.2023

Ολοκληρώθηκ η πώληση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Alpha Bank.

Συγκεκριμένα, όπως λέει σε σχετική ανακοίνωση σε συνέχεια της από 28.08.2023 ανακοίνωσή της, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. "η 100% θυγατρική της, Alpha Bank Α.Ε., ολοκλήρωσε κατά την 20.10.2023 την πώληση ενός Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων Λιανικής Τραπεζικής, συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου ύψους€1,5 δισ. (με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2022), προς την εταιρεία Hoist Finance AB (publ). Πρόκειται για το Project Cell και αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις που αποτελείται από καταναλωτικά δάνεια, από πιστωτικές κάρτες ενώ το 10% αφορά σε δάνεια μικρών επιχειρήσεων.

Η Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα και θα συμβάλλει στην περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της μειώνοντας τον Δείκτη ΜΕΑ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες".