Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Hermes της Alpha Bank
Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Hermes της Alpha Bank

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Hermes της Alpha Bank

Το χαρτοφυλάκιο είναι συνολικής λογιστικής αξίας περίπου €0,65 δισ.
RE+D magazine
26.05.2023

Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του μεικτού χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων -γνωστό ως Hermes- ανακοίνωσε η Alpha bank

Το χαρτοφυλάκιο συνολικής λογιστικής αξίας ύψους €650 εκατ. περίπου δόθηκε: 

Α) προς την Saturn Financial Investor Designated Activity Company και Pluto Financial Investor Designated Activity Company, οι οποίες χρηματοδοτούνται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Credit Corp. (το «Τμήμα Α του Χαρτοφυλακίου Hermes» συνολικής λογιστικής αξίας ύψους €240 εκατ., με ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2022), 

Β) προς την Hermes Acquisitions B Designated Activity Company, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με την Davidson Kempner Capital Management και από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με τη Fortress Credit Corp. (το «Τμήμα Β του Χαρτοφυλακίου Hermes» ύψους €410 εκατ., με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2021).