Οι αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου της Trade Estates μετά την ΑΜΚ
Οι αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου της Trade Estates μετά την ΑΜΚ

Οι αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου της Trade Estates μετά την ΑΜΚ

Στο 63,03% ανέρχεται το ποσοστό της Fourlis στην ΑΕΕΑΠ μετά την αύξηση.
RE+D magazine
16.11.2023

Τις αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε η Trade Estates ΑΕΕΑΠ.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 10 Νοεμβρίου 2023:

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας κος Βασίλειος Φουρλής προέβη σε συναλλαγή με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ως δικαιούχος δωρεάν μετοχών δυνάμει του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 31.07.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μέσω της απόκτησης 226.289 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, αξίας €434.474,88.
 2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Δημήτριος Παπούλης προέβη σε συναλλαγή με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ως δικαιούχος δωρεάν μετοχών δυνάμει του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 31.07.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μέσω της απόκτησης 181.031 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, αξίας €347.579,52.
 3. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κος Γεώργιος Αλεβίζος προέβη σε συναλλαγή με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ως δικαιούχος δωρεάν μετοχών δυνάμει του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 31.07.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μέσω της απόκτησης 81.464 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, αξίας €156.410,88.
 4. Ο Διευθυντής Επενδύσεων και Ανάπτυξης της Εταιρείας κος Αλέξιος Θωμαδάκης – Κυριακόπουλος προέβη σε συναλλαγή με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας:
  – Ως δικαιούχος δωρεάν μετοχών δυνάμει του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 31.07.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μέσω της απόκτησης 81.464 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, αξίας €156.410,88 και
  – Μέσω της συμμετοχής του στη δημόσια προσφορά μετοχών με την απόκτηση 4.255 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, αξίας € 8.169,60.
 5. Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας κος Ιωάννης Μεσσήνης προέβη σε συναλλαγή με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ως δικαιούχος δωρεάν μετοχών δυνάμει του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 31.07.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μέσω της απόκτησης 42.995 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, αξίας €82.550,40.
 6. Η Νομική Σύμβουλος της Εταιρείας κα Σταυρούλα Μουντάνου προέβη σε συναλλαγή με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας
  – Ως δικαιούχος δωρεάν μετοχών δυνάμει του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 31.07.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μέσω της απόκτησης 19.913 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, αξίας €38.232,96 και
  – Mέσω της συμμετοχής του στη δημόσια προσφορά μετοχών με την απόκτηση 454 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, αξίας € 871,68.
 7. Ο Διευθυντής Διαχείρισης Περιουσίας κος Ευτύχιος Τριανταφυλλίδης προέβη σε συναλλαγή με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ως δικαιούχος δωρεάν μετοχών δυνάμει του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 31.07.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μέσω της απόκτησης 18.103 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, αξίας €34.757,76.
 8. Η Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας κα Χρυσάνθη Τριανταφύλλου προέβη σε συναλλαγή με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ως δικαιούχος δωρεάν μετοχών δυνάμει του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 31.07.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μέσω της απόκτησης 6.789 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, αξίας €13.034,88.
 9. Η Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας κα Παρασκευή Καστανιώτη προέβη σε συναλλαγή με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ως δικαιούχος δωρεάν μετοχών δυνάμει του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 31.07.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μέσω της απόκτησης 6.789 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, αξίας €13.034,88.

Οι αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου

Παράλληλα, ανακοίνωσε τις αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της ιδιωτικής τοποθέτησης των εταιρειών: Autohellas, Fourlis, Housemarket, Housemarket Cyprus και House Market Bulgaria.

Fourlis Συμμετοχών
Ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας τις οποίες κατέχει η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ανέρχεται σε 75.972.820 ήτοι ποσοστό 63,03% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (120.528.771) της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των 120.528.711 μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ: 10 Νοεμβρίου 2023). Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, 26.000.000 μετοχές και αντίστοιχος αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή ποσοστό 21,57%, κατά την 10η Νοεμβρίου 2023, αφορούν σε άμεση συμμετοχή της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (κατά τις διατάξεις του αρ. 9 του ν.3556/2007) ενώ 49.972.820 μετοχές και αντίστοιχος αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ή ποσοστό 41,46% αφορούν σε έμμεση συμμετοχή μέσω 100% θυγατρικών της (κατά τις διατάξεις του αρ. 10 του ν.3556/2007).

HouseMarket
Ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας τις οποίες κατέχει η HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ανέρχεται σε 49.972.820 ήτοι ποσοστό 41,46% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (120.528.771) της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των 120.528.711 μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ: 10 Νοεμβρίου 2023).

House Market Bulgaria
Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.3556/2007, όπως ισχύει, η TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 15 Νοεμβρίου 2023, ότι ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας τις οποίες κατέχει άμεσα η HOUSE MARKET BULGARIA EAD, ανέρχεται σε 14.712.896 ήτοι ποσοστό 12,20% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (120.528.771) της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των 120.528.711 μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ: 10 Νοεμβρίου 2023).

Housemarket Cyprus
Ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας τις οποίες κατέχει άμεσα η HM HOUSEMARKET CYPRUS LIMITED, ανέρχεται σε 8.622.847 ήτοι ποσοστό 7,15% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (120.528.771) της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των 120.528.711 μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ: 10 Νοεμβρίου 2023).

AutoHellas
Ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας τις οποίες κατέχει άμεσα η AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜOΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ανέρχεται σε 11.725.911 ήτοι ποσοστό 9,73% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (120.528.771) της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των 120.528.711 μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ: 10 Νοεμβρίου 2023).