Ο Π. Παναγιωτίδης πωλητής του 3,7% της Dimand
Ο Π. Παναγιωτίδης πωλητής του 3,7% της Dimand

Ο Π. Παναγιωτίδης πωλητής του 3,7% της Dimand

Η συμμετοχή του υποχώρησε από το 6,308% στο 2,561%.
RE+D magazine
02.02.2023

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Dimand ανακοίνωσε η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ως ισχύει, η DIMAND AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει ότι την 01.02.2023 έλαβε γνωστοποίηση από το μέτοχο κ. Παναγιώτη Παναγιωτίδη, σχετικά με τη διάθεση δικαιωμάτων ψήφου του στις 31.01.2023.

Ειδικότερα:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την τελευταία συναλλαγή: 1.178.404 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,308% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή: 478.404 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 2,561% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα πέρασαν από το χρηματιστηριακό ταμπλό 8 πακέτα μετοχών της εισηγμένης, στην τιμή των €11,7.