Ο νέος ρόλος της Alpha Αστικά Ακίνητα
Ο νέος ρόλος της Alpha Αστικά Ακίνητα

Ο νέος ρόλος της Alpha Αστικά Ακίνητα

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας για το «project Skyline»
RE+D magazine
12.09.2022

Εγκρίθηκε από την πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Aστικά Ακίνητα η μεταβίβαση του συνόλου του χαρτοφυλακίου ακινήτων της «project Skyline» στην νέα εταιρεία στην οποία θα συμμετέχουν κατά 65% η κοινοπραξία Dimand A.E. και Premia Properties ΑΕΕΑΠ και κατά 35% η τράπεζα.

Οι διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της εν λόγω συμφωνίας είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει  573 ανακτηθέντα και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα του ομίλου από τα οποία τα 50 ακίνητα είναι υψηλής προβολής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου €280 εκατ. τα 320 ακίνητα συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου €180 εκατ., χρειάζονται εργασίες ανακαίνισης/αναβάθμισης, προκειμένου να επανατοποθετηθούν στην αγορά με την ίδια ή άλλη χρήση και 205 κατοικίες και διαμερίσματα, αξίας περίπου €75 εκατ.,. τα οποία πρόκειται να πουληθούν 

Επιπλέον, προχωρά ο μετασχηματισμός της Alpha Αστικά Ακίνητα σε εταιρία µε αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων μετά και την ενσωμάτωση της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της Alpha Real Estate Management and Investments.

Η εταιρεία που θα έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των ακινήτων του Skyline θα εστιάσει και στην ανάληψη έργων για λογαρισμό τρίτων φορέων, κάτι που ευνοεί η τρέχουσα συγκυρία.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Γιάννης Γκάνος οι ανάγκες σε ό,τι έχει να κάνει με τους τομείς εκτίμησης, τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα αυξημένες στην τρέχουσα χρονική περίοδο λόγω των μεγάλων έργων που έχουν δρομολογηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της διαχείρισης των ρευστοποιημένων εξασφαλίσεων που ανακτώνται από τις ίδιες τις τράπεζες ή τις εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αλλά και από την λειτουργία του θεσμού του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων των ευάλωτων.

Διανομή μερίσματος

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε και την διάθεση κερδών χρήσης 2021 και την διανομή μερίσματος ύψους €3,42 ανά μετοχή.

Η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας «Σ.Α.Τ») (record date) ορίζεται η Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Τέλος ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022.