«Νοιάζομαι», το νέο πληροφοριακό σύστημα που εγκαινιάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης
«Νοιάζομαι», το νέο πληροφοριακό σύστημα που εγκαινιάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

«Νοιάζομαι», το νέο πληροφοριακό σύστημα που εγκαινιάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Ο δήμος Θεσσαλονίκης, μετά τη διενέργεια διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου, προχωρά στην εγκατάσταση πλατφόρμας για τη διαχείριση των παροχών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.
RE+D magazine
25.07.2023

Ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες αγωγής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του δήμου Θεσσαλονίκης θα έχουν 5.000 ωφελούμενοι με το «Νοιάζομαι», το νέο πληροφοριακό σύστημα που εγκαινιάζει η διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των δικαιούχων κοινωνικών παροχών όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα Κοινωνικά Ιατρεία και τα Κέντρα Κοινότητας.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης, μετά τη διενέργεια διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου, προχωρά στην εγκατάσταση πλατφόρμας για τη διαχείριση των παροχών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας που θα βελτιώσει, θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

Με την εφαρμογή του νέου πληροφοριακού συστήματος δημιουργείται μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά κάθε ωφελούμενου κοινωνικών παροχών και δεν θα χρειάζεται να τα επανυποβάλλει κάθε φορά που επιθυμεί να ενταχθεί σε μια νέα κοινωνική παροχή. «Με τη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος "Νοιάζομαι" και ο δημότης διευκολύνεται και η υπηρεσία θα δρα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά», δήλωσε η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Κοσμοπούλου.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα «Νοιάζομαι» θα διευκολύνει πάνω από 5.000 ωφελούμενους, άτομα που ανήκουν σε οικονομικά, κοινωνικά και υγειονομικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που κάνουν χρήση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και ιδίως άτομα με σημαντικά προβλήματα στην πρόσβαση αλλά και στη λήψη υπηρεσιών αγωγής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Η νέα πλατφόρμα θα εξυπηρετεί αιτήματα των κατοίκων του δήμου Θεσσαλονίκης και εκτός από τη διευκόλυνση των πολιτών θα βοηθήσει στην πληρέστερη εικόνα των δικαιούχων από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης, την καλύτερη κατανομή των πόρων και την εν γένει καλύτερη διαχείριση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δομές Κοινωνικής Πολιτικής.

Βασικός πυλώνας της στρατηγικής του δήμου Θεσσαλονίκης, όπως τονίζεται σε δελτίο Τύπου, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, με κεντρικούς άξονες την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την επιτάχυνση, απλούστευση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, τη διαμόρφωση δομών και διαδικασιών σύγχρονων και φιλικών προς τους δημότες, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία του.