Νέο μέλος στο Δ.Σ της Lamda Development ο Emmanuel Bussetil
Νέο μέλος στο Δ.Σ της Lamda Development ο Emmanuel Bussetil

Νέο μέλος στο Δ.Σ της Lamda Development ο Emmanuel Bussetil

RE+D magazine
27.05.2022

Αλλαγές στο Διοικητικό της Συμβούλιο ανακοίνωσε η Lamda Development.

Η LAMDA Development S.A. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του την 25.05.2022 αποδέχτηκε την, από 25.05.2022, παραίτηση του κ. Φώτιου Αντωνάτου από τη θέση του μη εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας και προέβη στην εκλογή του κ. Emmanuel Bussetil ως μη εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος για το υπόλοιπο της θητείας του.

Η Εταιρεία, προτίθεται να ανακοινώσει την εκλογή του νέου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Ο κ.  Bussetil είναι μέλος του Διοικητκού Συμβουλίου σε σημαντικές εταιρείες του Ομίλου Λάτση μεταξύ των οποίων στην EFG (Luxembourg) SA στην  EFG Bank (Monaco) στην Hellinikon Global SA και ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στην Paneuropean Oil and Industrial Holdings SA και στην Consolidated Lamda Holdings SA