Νέο έργο αποθήκευσης ενέργειας στην Αιτωλοακαρνανία
Νέο έργο αποθήκευσης ενέργειας στην Αιτωλοακαρνανία

Νέο έργο αποθήκευσης ενέργειας στην Αιτωλοακαρνανία

Το υπό μελέτη έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΘΕ), ονομαστικής ισχύος 6ΜWp.
RE+D magazine
20.07.2023

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για νέο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Αιτωλοακαρνανία.

Το υπό μελέτη έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΘΕ), ονομαστικής ισχύος 6ΜWp, με χρήση Μονάδας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με συσσωρευτές τύπου ιόντων λιθίου ονομαστικής χωρητικότητας 12MWh. 

 Η εγκατάσταση θα απορροφά ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο Μέσης Τάσης ΔΕΔΔΗΕ, η οποία θα χρησιμοποιείται για την φόρτιση των συσσωρευτών ιόντων λιθίου. Η παραγωγή ενέργειας θα πραγματοποιείται με την εκφόρτιση των συσσωρευτών οι οποίοι θα παρέχουν συνολική ισχύ 6 MW για χρονικό διάστημα 2 ωρών ανά κύκλο έγχυσης, δηλαδή 12 MWh ανά κύκλο. 

Η φόρτιση και εκφόρτιση των συσσωρευτών καθώς και η μετατροπή του συνεχούς σε εναλλασσόμενο ρεύμα και αντίστροφα, θα πραγματοποιείται με την χρήση μετατροπέων τύπου Inverter. Για την λειτουργία του σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπεται η κατασκευή και εγκατάστασης διάταξης 71 συγκροτημάτων συσσωρευτών ιόντων λιθίου, αποθηκευτικής ικανότητας 250kWh έκαστο, τριών μετατροπέων ισχύος για την φόρτιση και εκφόρτιση των συσσωρευτών μέγιστης ισχύος 2,0 MVA έκαστος, τριών (3) μετασχηματιστών 20kV/0,4kV ισχύος 2,5 MVA ο κάθε ένας και των συστημάτων επιτήρησης, προγραμματισμού και ελέγχου του σταθμού. 

Η εγκατάσταση θα γίνει σε μισθωμένο γήπεδο από τον Φορέα υλοποίησης της επένδυσης.

Δείτε εδώ την πλήρη ανάρτηση του ΥΠΕΝ.