Νέα πληρωμή επιδότησης από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»
Νέα πληρωμή επιδότησης από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Νέα πληρωμή επιδότησης από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Η προβλεπόμενη πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2023.
RE+D magazine
17.11.2023

Kονδύλια ύψους €173.000 από ανενεργές αιτήσεις, τα οποία επαναδιατέθηκαν σε νέες αιτήσεις αποδέσμευσε, στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης του προϋπολογισμού του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.