Νέα μείωση των καταθέσεων τον Φεβρουάριο καταγράφει η ΤτΕ
Νέα μείωση των καταθέσεων τον Φεβρουάριο καταγράφει η ΤτΕ

Νέα μείωση των καταθέσεων τον Φεβρουάριο καταγράφει η ΤτΕ

RE+D magazine
28.03.2024

Νέα μείωση που φθάνει το €1 δισ. σημείωσαν οι καταθέσεις ιδιωτών τον Φεβρουάριο σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ειδικότερα, μετά τη μείωση κατά €5,2 δισ. του Ιανουαρίου, οι καταθέσεις υποχώρησαν περαιτέρω κατά €1,068 δισ. τον περασμένο μήνα. Η μείωση αφορούσε κατά βάση τις επιχειρήσεις που εμφάνισαν πτώση καταθέσεων κατά €912 εκατ. ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών ήταν μειωμένες επίσης κατά €156 εκατ. 

Σε επίπεδο χρηματοδότησης, μετά την πτώση κατά €2,7 δισ. του Ιανουαρίου, ο δανεισμός του ιδιωτικού τομέα εμφάνισε αύξηση κατά €849 εκατ. 

- Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 3,1%, το Φεβρουάριο του 2024, από 1,9% τον προηγούμενο μήνα.

- Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 2,4% από 2,7% τον προηγούμενο μήνα.

- Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά €1.068 εκατ. το Φεβρουάριο του 2024, έναντι μείωσης κατά €5.238 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά €1.618 εκατ. το Φεβρουάριο του 2024, έναντι αρνητικής καθαρής ροής €4.471 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα τον Φεβρουάριο του 2024, αυξήθηκε στο 3,8% από 3,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά €849 εκατ. έναντι αρνητικής καθαρής ροής €2.732 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Φεβρουάριο του 2024, ήταν θετική κατά €924 εκατ. έναντι αρνητικής καθαρής ροής €2.504 εκατ. τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 7,1% από 6,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 6,1% από 5,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά €599 εκατ. έναντι αρνητικής καθαρής ροής €2.008 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 14,9% από 14,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά €325 εκατ. έναντι αρνητικής καθαρής ροής €496 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Το Φεβρουάριο του 2024, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά €2 εκατ. έναντι αρνητικής καθαρής ροής €79 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -0,7% από -1,1% τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική κατά 73 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Φεβρουάριο του 2024, έναντι αρνητικής καθαρής ροής €150 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,8% από -1,9% τον προηγούμενο μήνα.

Η ακτινογραφία των καταθέσεων 

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά €1.804 εκατ. το Φεβρουάριο του 2024, έναντι αρνητικής καθαρής ροής €3.702 εκατ. τον Ιανουάριο του 2024.

Μείωση κατά €737 εκατ. παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2024, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά €1.536 εκατ. τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο -10,2% από 2,9% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση κατά €1.068 εκατ. παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2024, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι μείωσης κατά €5.238 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 3,0% από 2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση κατά €912 εκατ. παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2024, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά €3.167 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 2,4% από 1,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά €537 εκατ. έναντι μείωσης κατά €3.377 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά €374 εκατ. έναντι αύξησης κατά €210 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση κατά €156 εκατ. παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2024, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά €2.070 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.