Νέα επένδυση της Wealth Avenue
Νέα επένδυση της Wealth Avenue

Νέα επένδυση της Wealth Avenue

Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
RE+D magazine
26.02.2024

Μια νέα συμφωνία ανέγερσης οικοδομής υπέγραψε η Wealth Avenue Pls εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Η νέα συμφωνία αφορά σε οικιστικό έργο στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη στην Αττική στην οδό Γρέγου.

 Πρόκειται για μία ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη περιοχή πολύ κοντά στην Αθήνα και σε απόσταση κάτι λιγότερο από 100 μέτρα από τη θάλασσα

Η ανάπτυξη αυτή θα αποτελέσει πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους αγοραστές/επενδυτές που θα τοποθετηθούν σε ακίνητα είτε με χρήση πρώτης κατοικίας είτε ως παραθεριστικές είτε προς επενδυτική εκμετάλλευση τους.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 1.400.000 ευρώ ο οποίος αφορά στην δόμηση 700+ τμ σε κατοικίες των 75 τ.μ και θα υλοποιηθεί μέσω της κοινοπραξίας που οργανώθηκε από την WEALTHAVENUE και η οποία περιλαμβάνει ιδία κεφάλαια της εταιρείας όπως και κεφάλαια συνεπενδυτών της.