Μέχρι τέλος του μήνα οι ανακοινώσεις για το Skyline
Μέχρι τέλος του μήνα οι ανακοινώσεις για το Skyline

Μέχρι τέλος του μήνα οι ανακοινώσεις για το Skyline

Γιάννης Δ. Παπαδομαρκάκης
09.06.2022

Με στόχο να ανακοινωθεί το σχήμα που θα μεταβιβαστεί το πακέτο ακινήτων Skyline πριν σφίξουν για τα καλά οι ζέστες, η διοίκηση της Alpha Bank κάνει τους τελευταίους υπολογισμούς των προσφορών που έχουν καταθέσει οι (3) υποψήφιοι διεκδικητές.

Τα κριτήρια που θα αναδείξουν τον τελικό νικητή είναι κατ’ αρχήν το τίμημα για το χαρτοφυλάκιο, που θα πρέπει να ξεπερνά τα €450 εκατ., η διάρκεια της σύμβασης διαχείρισης, που όπως φαίνεται κινείται από πέντε έως επτά έτη, ενώ καθοριστικός παράγοντας είναι τέλος η αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ του υποψήφιου επενδυτή και της τράπεζας. (δάνειο)

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει  573 ανακτηθέντα και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα του ομίλου και όπως έχει γίνει μέχρι τώρα γνωστό, δεσμευτικές προσφορές έχουν καταθέσει τα σχήματα Invel-Prodea, Brook Lane-Bain και  Dimand-HIG- Premia. 

Αναλυτικότερα το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει:

50 ακίνητα υψηλής προβολής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου €280 εκατ. 

320 ακίνητα συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου €180 εκατ., τα οποία χρειάζονται εργασίες ανακαίνισης/αναβάθμισης, προκειμένου να επανατοποθετηθούν στην αγορά με την ίδια ή άλλη χρήση.

205 διαμερίσματα, αξίας περίπου €75 εκατ., τα οποία διατίθενται προς πώληση.

Την διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα αναλάβει η Alpha Αστικά Ακίνητα η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε την ενσωμάτωση της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της Alpha Real Estate Management and Investments, στο πλάισιο της γενικότερης διαδικασίας μετασχηματισμού της.

Σύμφωνα με τον τελευταίο σχεδιασμό η  Alpha Αστικά Ακίνητα  θα πωλήσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της στο ειδικό όχημα (SPV) της συναλλαγής για το Skyline του οποίου το πλειοψηφικό πακέτο θα μεταβιβαστεί στον προτιμητέο επενδυτή.