Μέχρι τέλος Οκτωβρίου στο ταμπλό η Trade Estates ΑΕΕΑΠ
Μέχρι τέλος Οκτωβρίου στο ταμπλό η Trade Estates ΑΕΕΑΠ

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου στο ταμπλό η Trade Estates ΑΕΕΑΠ

Σύντομα θα υποβληθεί το Ενημερωτικό Δελτίο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης.
Ειρήνη Θεοφανίδου
06.09.2023

Στην τελική ευθεία για την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται η θυγατρική εταιρεία ακινήτων του Ομίλου Fourlis.

Οπως αναφέρει ο όμιλος στην δημοσίευση των αποτελεσμάτων του, σύντομα θα υποβληθεί το ενημερωτικό δελτίο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης για την Trade Estates ΑΕΕΑΠ. Η εταιρεία κατά το α' εξάμηνο του 2023 κατείχε ακίνητα μικτής εκτιμώμενης αξίας (GAV) € 330 εκατ. και καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) € 225,2 εκατ.

Ο δανεισμός της Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανήλθε σε € 133,6 εκ. το Α’ εξάμηνο του ’23 από € 113,3 εκ. την χρήση του 2022.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συμμετέχουν εταιρείες του Ομίλου FOURLIS (HOUSEMARKET A.E., ΗΜ HOUSEMARKET CYPRUS LIMITED, HOUSE MARKET BULGARIA EAD και TRADE LOGISTICS A.E.B.E.), καθώς και η εταιρεία AUTOHELLAS ATEE, ενώ στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας ανήκουν εμπορικά ακίνητα που αξιοποιούνται ως καταστήματα ΙΚΕΑ (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λευκωσία Κύπρου, Σόφια Βουλγαρίας), το νέο εμπορικό πάρκο της οδού Πειραιώς, το εμπορικό πάρκο Florida 1 στη Θεσσαλονίκη, το εμπορικό πάρκο στο Χαλάνδρι καθώς και τα κέντρα αποθήκευσης και εφοδιαστικής αλυσίδας σε Οινόφυτα και Σχηματάρι.

Το επενδυτικό πλάνο των €180 εκατ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας που φτάνει τα €180 εκατ. μέσω αγορών και ανάπτυξης επιπλέον εμπορικών πάρκων και logistics.

Σε αυτή την φάση βρίσκεται υπό ανέγερση εμπορικό πάρκο συνολικής Μ.Ε.Ε. 17.1 χιλ. τ.μ. στην Πάτρα, το οποίο ανήκει στην θυγατρική εταιρεία POLIKENCO AE. Το 42% των διαθέσιμων εμπορικών χώρων έχει ήδη συμφωνηθεί να μισθωθεί από την HOUSEMARKET AE για τη λειτουργία καταστήματος ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους, κατόπιν της ολοκλήρωσης του εμπορικού πάρκου. Η ολοκλήρωσή του εκτιμάται το 4ο τρίμηνο του 2024. Το συνολικό κόστος αναμένεται να ανέλθει σε περίπου €27 εκ., το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Στο Ηράκλειο Κρήτης στην θέση ΡΟΥΣΣΕΣ ή ΔΥΟ ΑΟΡΑΚΙΑ η εταιρεία σε συμφωνία μετόχων με την TEN BRINKE GREECE προχωρά στην ανάπτυξη εμπορικού πάρκου συνολικής επιφάνειας 14,700.00 τ.μ. και διαθέσιμων εμπορικών χώρων επιφάνειας 11,290 τ.μ. Το 65% των διαθέσιμων εμπορικών χώρων έχει ήδη συμφωνηθεί να μισθωθεί από την HOUSEMARKET AE για τη λειτουργία καταστήματος ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους. Η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου εκτιμάται για το 4ο τρίμηνο του 2024 και το συνολικό κόστος αναμένεται να ανέλθει σε περίπου €21 εκ. (αφορά το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου και όχι την αναλογία συμμετοχής της Εταιρείας), το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Στην Ελευσίνα στο πλαίσιο συμφωνίας μετόχων, με την RECON αφού ολοκληρωθεί η αγορά αγροτεμαχίων συνολικής επιφάνειας 155 στρεμμάτων στην περιοχή Στρίφι της Ελευσίνας τμηματικά (απόκτηση όμορων οικοπέδων που αθροίζουν στη συνολική αποκληθείσα επιφάνεια, ιδιοκτησίας διαφόρων φυσικών προσώπων) η εταιρεία θα προχωρήσει στην ανέγερση κτιρίου logistics συνολικής επιφάνειας 56,000 τ.μ. και την μετέπειτα μίσθωσή του. Για το εν λόγω ακίνητο έχει ήδη υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης με την εταιρεία DIXONS SOUTH – EAST EUROPE ΑΕΒΕ, το οποίο θα ενεργοποιηθεί κατά την παράδοση του κτιρίου logistics. Ο προϋπολογισμός της επένδυσης αναμένεται να ανέλθει σε ποσό €45 εκ., χρηματοδοτούμενο μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η ημερομηνία αποπεράτωσης εκτιμάται στο 3ο τρίμηνο του 2025.

Από κοινού με την TEN BRINKE HELLAS, (συμμετέχουν με 50% έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της SEVAS TEN AE) προχωρούν στην ανάπτυξη ακινήτου ιδιοκτησίας της SEVAS TEN AE, που βρίσκεται στο Δήμο Σπάτων Αττικής, συνολικής έκτασης 34,200 τ.μ. Τα αρχικά σχέδια του ομίλου ήταν η ανέγερση ενός εμπορικού πάρκου μεικτής εκμισθώσιμης επιφανείας 9.650 τ.μ. Σύμφωνα, όμως, με όσα είχε δήλωσε ο ίδιος ο Βασίλης Φουρλής στην τελευταία Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το πρότζεκτ είναι σε φάση ανασχεδιασμού. 

Υπενθυμίζεται ότι η μητρική εταιρεία FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την LAMDA Development, για την απόκτηση ακινήτου με σκοπό την υλοποίηση ενός εμπορικού πάρκου λιανικής, αποτελούμενο από καταστήματα μεγάλης επιφάνειας (“Big Boxes”), εντός του εμπορικού κέντρου που θα αναπτύξει η LAMDA Development S.A. στο Ελληνικό, στην περιοχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 1ο τριμήνου του 2027 και το συνολικό κόστος αναμένεται να ανέλθει σε περίπου €68 εκ. .