Με το σταγονόμετρο η χρηματοδότηση των "πράσινων" υποδομών
Με το σταγονόμετρο η χρηματοδότηση των "πράσινων" υποδομών

Με το σταγονόμετρο η χρηματοδότηση των "πράσινων" υποδομών

Στοχευμένες επενδύσεις μπορούν να βελτιώσουν τη διαχείριση φυσικών φαινομένων
Βάλια Πολίτη
22.11.2023

Πράσινη υποδομή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα στρατηγικά σχεδιασμένο δίκτυο φυσικών και τεχνητά κατασκευασμένων περιοχών, σχεδιασμένο να παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών οικοσυστήματος, ενισχύοντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα.

Τέτοιες υποδομές είναι οι υποδομές για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων και τον μετριασμό της αυξανόμενης απειλής των πλημμυρών. Καθώς η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε πιο συχνά και σοβαρά φαινόμενα πλημμύρας, η έννοια των “sponge cities” έχει αποκτήσει δυναμική ως παγκόσμιο κίνημα και πρακτική. Η προσέγγιση επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των απορροφητικών ιδιοτήτων των πράσινων υποδομών για την καταπολέμηση των αστικών πλημμυρών που σχετίζονται με το κλίμα.

Σε αντίθεση με τις γκρίζες υποδομές, η ζωντανή, αναπτυσσόμενη και αναγεννητική φύση των πράσινων υποδομών ανοίγει χώρο για ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων, πέρα από την ανθεκτικότητα στο κλίμα. 

Τα οφέλη των πράσινων υποδομών καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας: περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό. Τα περιβαλλοντικά οφέλη, όπως η βελτίωση της ανθεκτικότητας του οικοσυστήματος σε φυσικά φαινόμενα, συμπληρώνονται από κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα, την υγεία και την ευημερία, την αισθητική, την αναψυχή και το κόστος διαχείρισης ενός κτιρίου.

Στην περίπτωση των εμπορικών ακινήτων, ένα επιπλέον σημαντικό όφελος των πράσινων υποδομών είναι η ενίσχυση της υγείας και της ευημερίας, καθώς η εγγύτητα στη φύση μπορεί να αυξήσει τη δημιουργικότητα, τη χαλάρωση και την παραγωγικότητα των ενοίκων. Ο θετικός αντίκτυπος της φύσης στην ανθρώπινη υγεία και αισθητική μπορεί να μεταφραστεί και οικονομικά, με υψηλότερες αξίες ιδιοκτησίας και με την επίτευξη υψηλότερων ενοικίων.

Παρόλα αυτά, η χρηματοδότηση για τέτοιου είδους υποδομές, παραμένει περιορισμένη, σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με στοιχεία του 2018, περίπου $ 3,8–8,7 δισ. δαπανήθηκαν διεθνώς σε λύσεις προσαρμογής που βασίζονται στη φύση, αντιπροσωπεύοντας μόνο το 0,6%–1,4% των συνολικών ροών χρηματοδότησης για το κλίμα εκείνο το έτος. 

Η ιδιωτική χρηματοδότηση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς αποτελεί μόνο το 14% των επενδύσεων σε λύσεις βασισμένες στη φύση, σε σύγκριση με το 86% που προήλθε από δημόσια χρηματοδότηση.

Πηγή: Green infrastructure: A strategic investment for climate resilience, GRESB