Με ποσοστό άνω του 10% η Autohellas στην Trade Estate
Με ποσοστό άνω του 10% η Autohellas στην Trade Estate

Με ποσοστό άνω του 10% η Autohellas στην Trade Estate

RE+D magazine
27.11.2023

Με ποσοστό 10,02% συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Trade Estates η Autohellas από 9,87% προηγουμένως.

Οπως λέει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της η «AUTOHELLAS» με επιστολή της την 27 Νοεμβρίου 2023, γνωστοποίησε ότι ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου στην Trade Estates, που κατέχει άμεσα, μεταβλήθηκε σε ποσοστό άνω του 10% την 23η Νοεμβρίου 2023, από 9,87% που ήταν πριν την μεταβολή και είχε γνωστοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου 2023.

Η ως άνω μεταβολή άνω του ποσοστού του 10% έλαβε χώρα κατόπιν συναλλαγής αγοράς 50.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας μέσω της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, o μέτοχος AUTOHELLAS, στις 23 Νοεμβρίου 2023 είναι πλέον κάτοχος 12.075.000 μετοχών και αντίστοιχου αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της TRADE ESTATES  ή ποσοστού 10,02%.