Με αυξημένο τζίρο κατά 15,7% έκλεισε το α' τρίμηνο η ΕΧΑΕ
Με αυξημένο τζίρο κατά 15,7% έκλεισε το α' τρίμηνο η ΕΧΑΕ

Με αυξημένο τζίρο κατά 15,7% έκλεισε το α' τρίμηνο η ΕΧΑΕ

RE+D magazine
28.05.2024

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 15,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2023 παρουσίασε ο όμιλος ΕΧΑΕ με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα €13,5 εκατ. (έναντι €11,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2023).

Οπως λέει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση το ίδιο διάστημα καταγράφεται αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 11,7% σε €6,6 εκατ. έναντι €5,9 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 20,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2023 στα €6,4 εκατ. έναντι €5,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2023 και άνοδο των ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους κατά 30,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2023 στα €4,4 εκατ. έναντι €3,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2023.

Η Εικόνα της Αγοράς το Α’ Τρίμηνο 2024

Ο Γενικός Δείκτης της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το πρώτο τρίμηνο 2024 αυξημένος κατά 34,9% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ο Γενικός Δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε αύξηση το πρώτο τρίμηνο 2024 κατά 85,0% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα €1,19 δισ., εκ των οποίων €784 εκ. μέσω της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €147,6 εκ. διαγράφοντας αύξηση κατά 31,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2023 (€112,5 εκ.)

Η μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 32,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση Κεφαλαιοποίηση του πρώτου τριμήνου 2023 (€95,3 δισ. έναντι €71,9 δισ.).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου ενισχύθηκε περαιτέρω, και διαμορφώθηκε σε 65,6% το πρώτο τρίμηνο 2024 από 63,7% τo πρώτο τρίμηνο 2023.

Ο όγκος συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων μειώθηκε κατά 19,4% στα 42,7 χιλ. συμβόλαια ημερησίως το πρώτο τρίμηνο 2024, από 53,0 χιλ. συμβόλαια το πρώτο τρίμηνο 2023.