Στο Ταμείο Ανάκαμψης τα έργα αναβάθμισης της Μαρίνας Φλοίσβου
Στο Ταμείο Ανάκαμψης τα έργα αναβάθμισης της Μαρίνας Φλοίσβου

Στο Ταμείο Ανάκαμψης τα έργα αναβάθμισης της Μαρίνας Φλοίσβου

Αυξημένη ζήτηση για ελλιμενισμό - μέχρι το τέλος του 2025 τα έργα αναβάθμισης.
RE+D magazine
04.07.2024

Η αναβάθμιση της Μαρίνας Φλοίσβου μπήκε στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Τουρισμού τα οποία αφορούν στην αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων της χώρας εξασφαλίζοντας δημόσια χρηματοδότηση ύψους €5,16 εκατ.

Η Μαρίνα Φλοίσβου (Flisvos Marina), θα προχωρήσει στην κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων – εκσυγχρονισμό Πύργου εποπτείας ελλιμενισμού σκαφών – Αναβάθμιση WC κοινοχρήστων εμπορικού, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει σε κατασκευές διασφάλισης της προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ.

Θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις του περιβάλλοντος χώρου και πρασίνου με φυτεύσεις, και επενδύσεις σε ΑΠΕ στο χερσαίο χώρο και σε κτίρια, εγκαταστάσεις ΑΠΕ στον προβλήτα "Ε" σε στέγαστρα στάθμευσης ισχύος 560KWp καθώς και ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών συστημάτων δαπέδου μπροστά από τις θέσεις ηλεκτροφόρτισης οχημάτων στον χώρο του διοικητηρίου ισχύος 30KWp.

Με βάση την απόφαση, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός αντιστοιχεί σε €8,156 εκατ. με ποσοστό ενίσχυσης από τα δημόσιο να φτάνει στο 63,24% 

Screen Shot 2024-07-04 at 09.21.38.png

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία λήξης του έργου ορίζεται το τέλος του 2025 (31.12.2025).