Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των 615 στρεμ του ΤΑΙΠΕΔ στο Πόρτο Χέλι
Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των 615 στρεμ του ΤΑΙΠΕΔ στο Πόρτο Χέλι

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των 615 στρεμ του ΤΑΙΠΕΔ στο Πόρτο Χέλι

Το "φιλέτο" έχει απεριόριστη θέα σε βουνό, θάλασσα και στη λιμνοθάλασσα Βερβερόντα
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
30.11.2022

Σύμβουλο που θα παρέχει στο Ταμείο συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του φιλέτου των 615 στρεμ στο Πόρτο Χέλι της Αργολίδος αναζητά το ΤΑΙΠΕΔ

Το ακίνητο βρίσκεται στη περιοχή "Βερβερόντα", δίπλα στον οικισμό και αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης 973.945 τ.μ., η οποία είχε παραχωρηθεί κατά πλήρη κυριότητα, στη ΔΕΠΟΣ και στην συνέχεια πέρασε στο Ταμείο. 

H πλησιέστερη πλευρά του ακινήτου προς τη θάλασσα, έχει μήκος περίπου 1600μ. και η απόσταση από αυτή κυμαίνεται από 300 έως 500 μέτρα. Το μεγαλύτερο τμήμα του ακινήτου καταλαμβάνεται από χέρσες εκτάσεις με θαμνώδη ή καθόλου βλάστηση. Το βόρειο τμήμα του ακινήτου έχει μεγάλες κλίσεις, προσφέροντας τη δυνατότητα απεριόριστης θέας σε βουνό, θάλασσα και στη λιμνοθάλασσα Βερβερόντα. 

Ο Σύμβουλος καλείται να υποστηρίξει το ΤΑΙΠΕΔ σε τρεις φάσεις:

(α) Φάση Α (Market Sounding)

 όπου θα γίνει προκαταρκτική διερεύνηση για το επενδυτικό ενδιαφέρον της εγχώριας και διεθνούς αγοράς ως προς την μορφή των επιθυμητών επενδύσεων (market sounding) σχετικά με το ακίνητο

(β) Φάση Β (Εκπόνησης ΕΣΧΑΔΑ, αν αυτό απαιτείται βάσει των συμπερασμάτων της Α Φάσης και Pre- marketing) 

όπου ο Σύμβουλος Αξιοποίησης Ακινήτων, θα πρέπει να υποστηρίξει το Σύμβουλο Μελετητή του ΕΣΧΑΔΑ, ώστε το επικρατέστερο σενάριο ανάπτυξης του Ακινήτου να ολοκληρωθεί μελετητικά με το βέλτιστο τρόπο για το ΤΑΙΠΕΔ. Διευκρινίζεται ότι η μελέτη ΕΣΧΑΔΑ θα ανατεθεί σε σύμβουλο μελετητή από το ΤΑΙΠΕΔ και θα αποτελέσει διακριτή υπηρεσία εκτός του πλαισίου της παρούσας Πρόσκλησης.

Επίσης θα πρέπει να παρέχει συστηματική, στοχευμένη και κατ’ επανάληψη διενέργεια pre-marketing για τη διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και να παρουσιάσει τον καταλληλότερο τρόπο προώθησης του Ακινήτου στην αγορά (marketing policy) με άμεσο σκοπό την προσέλκυση ισχυρά ενδιαφερόμενων επενδυτών οι οποίοι θα ανταποκριθούν θετικά στο αποτέλεσμα του σχεδιασμού που προηγήθηκε, ώστε να οδηγηθεί το Ακίνητο σε διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης.

και τέλος

(γ) Φάση Γ (Σχεδιασμού και υλοποίησης της Συναλλαγής) όπου θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την σύνταξη συμβατικών και άλλων κειμένων και τευχών του διαγωνισμού σχετικά με το Έργο, όπως ενδεικτικά, Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών κλπ.

Η διάρκεια της σύμβασης θα ανέλθει σε 36 μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας αξιοποίησης του Ακινήτου, όποιο γεγονός έλθει νωρίτερα.

Το ποσό αμοιβής ανέρχεται σε €80.000, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την 9η Δεκεμβρίου 2022, ώρα 15:00 Αθήνας

ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ