Κονταίνουν τα κτίρια και στον Νέο Κόσμο
Κονταίνουν τα κτίρια και στον Νέο Κόσμο

Κονταίνουν τα κτίρια και στον Νέο Κόσμο

Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
01.12.2022

Περιορισμό στα ύψη των κτιρίων και στην περιοχή Κυνοσάργους (Νέος Κόσμος) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, προβλέπει νέο ΠΔ

Στην περιοχή η οποία εμπίπτει στον αναοριοθετημένο Αρχαιολογικό Χώρο της Αθήνας (Δ΄96/2004), καθορίζονται δύο Ζώνες ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης 1 και 2 όπου ορίζεται νέο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων ως εξής:

Στη Ζώνη 1, που περικλείεται από τις οδούς Καλλιρρόης, Μεναίχμου, Θεοφιλοπούλου, Μαργαρίτη, Αγλαονίκης, Βρισηίδος, Ζεύξιδος, Δεινοστράτους, Απολλοδώρου, Θεοδωρήτου Βρεσθένης, Ηρακλέους, Καλλιρρόης: 17,50 μέτρα.

Στη Ζώνη 2, που περιλαμβάνει τα ακίνητα με πρόσωπο επί της τεθλασμένης γραμμής που ορίζουν οι οδοί Καλλιρρόης, Τυμφρηστού, Σισμάνη και Μεναίχμου: 21,00 μέτρα.

Στην περιοχή, επιπλέον, καθορίζονται οι εξής ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης:

Επιτρέπεται η προσαύξηση του ύψους του κτιρίου έως ένα μέτρο και μόνον

Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές).

Δεν επιτρέπονται σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και μέσα στο ιδεατό στερεό, οι παρακάτω κατασκευές του άρθρου 19 του ν. 4067/2012:

  • της παρ. 2 (α), ήτοι «χώροι κύριας χρήσης, αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας τριάντα πέντε (35) τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος» και
  • της παρ. 2 (ε), ήτοι «ασκεπείς πισίνες».