Κέρδη προ φόρων €17 εκατ. ευρώ για την Attica Bank στο εννεάμηνο
Κέρδη προ φόρων €17 εκατ. ευρώ για την Attica Bank στο εννεάμηνο

Κέρδη προ φόρων €17 εκατ. ευρώ για την Attica Bank στο εννεάμηνο

RE+D magazine
16.11.2023

Η Αttica Bank παρουσίασε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη, ύψους €11,5 εκατ. στο εννεάμηνο 2023 έναντι ζημίας ύψους €34,3 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, κυρίως λόγω της αύξησης του επιτοκιακού εσόδου και της μείωσης της βάσης κόστους στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας.