Καθαρά κέρδη €54,2 εκατ. στο 9μηνο 2023 για την Ελλάκτωρ
Καθαρά κέρδη €54,2 εκατ. στο 9μηνο 2023 για την Ελλάκτωρ

Καθαρά κέρδη €54,2 εκατ. στο 9μηνο 2023 για την Ελλάκτωρ

Η εικόνα στον κλάδο παραχωρήσεων, κατασκευών, ακινήτης περιουσίας και περιβάλλοντος.
RE+D magazine
24.11.2023

Καθαρά κέρδη έναντι ζημιών ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2023 ο όμιλος Ελλάκτωρ.

Συγκεκριμένα, πέτυχε άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας με τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να αγγίζουν τα €147 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με το 9Μ 2022, με περιθώριο EBITDA 52%.

Συνεχίζει να έχει ανοδική πορεία σε όλα τα βασικά μεγέθη με Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €99 εκατ. έναντι  €77 εκατ. στο 9M 2022. Τα Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) ανήλθαν στα €76,2 εκατ., έναντι €13,6 εκατ. στο 9M 2022, σημειώνοντας αύξηση μεγαλύτερη του 100% (+460%), ενώ στα €54,2 εκατ. διαμορφώθηκαν τα Καθαρά Κέρδη, έναντι ζημιών €6,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Με την καθαρή ρευστότητα Ομίλου να αγγίζει τα €168 εκατ. στις 30.09.2023 έναντι €152 εκατ. στις 31.12.2022 ενισχύει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει απρόσκοπτα το επενδυτικό του σχέδιο.

Συνολικές Πωλήσεις Ομίλου €665 εκατ., μειωμένες κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (€739 εκατ.), λόγω της μη ενσωμάτωσης του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.

Συνολικό EBITDA Ομίλου €133,3 εκατ., ενώ στο 9M του 2022 το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε σε €175,9 εκατ.

Συνολικά ΚΠΦ Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €50,4 εκατ. έναντι ΚΠΦ €43 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση 17,2%.

Συνολικά Καθαρά Κέρδη Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €25,2 εκατ. έναντι €15,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 62,2%.


Οι παραχωρήσεις

Κατά το 9Μ του 2023 τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε €207,1 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,8%, λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους (+9,4%) και κυρίως στην Αττική Οδό (+10,2%), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων κατά το 9Μ του 2023 διαμορφώθηκε σε €136,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 24,5%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 66,1% έναντι 56% πέρυσι. Ωστόσο το EBITDA της αντίστοιχης περσινής περιόδου του κλάδου των Παραχωρήσεων είχε επιβαρυνθεί με ποσό ύψους €9,0 εκατ. λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας "Ελπίς".

Tα νέα έργα

Εντός του 9Μ2023, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ υπέγραψε συμβάσεις ΣΔΙΤ διάρκειας 30 ετών για την μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα ΝΔ Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, με το σχήμα ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (60%) - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (40%), και του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη, με το σχήμα ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (55%) - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (20%) - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (25%).

Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έχει προεπιλεγεί ή βρίσκεται σε διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου, αυτόνομα ή κοινοπρακτικά, σε έργα ΣΔΙΤ προϋπολογισμού άνω των €3,8 δισ. και σε έργα Παραχωρήσεων προϋπολογισμού €2,5 δισ., με σημαντικότερα:

  1. Την μελέτη-κατασκευή-χρηματοδότηση-λειτουργία-συντήρηση και εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο.
  2. Την ΑΘΗΝΑ Ι, που περιλαμβάνει επεκτάσεις του οδικού δικτύου της Αττικής προς Λαύριο, Ραφήνα και Λεωφ. Βουλιαγμένης. Kατατέθηκε Πρότυπη Πρόταση στις 17 Μαΐου 2023.
  3. Την ανέγερση και λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών, με ΣΔΙΤ, συμμετοχή στη Β’ φάση, Στάδιο Β.Ι., Οκτώβριος 2023.
  4. Την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος», συμμετοχή στη Β’ Φάση Διαγωνισμού: Στάδιο Β.Ι, Οκτώβριος 2023, σε σύμπραξη με την Egis Airport και την Aeroport de la Cote Azur. 

Στις 10 Οκτωβρίου 2023, με σχετική Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., εγκρίθηκε η καταβολή στην εταιρεία «Θερμαϊκή Οδός Α.Ε. Παραχώρησης» ποσού ύψους €85 εκατ., αναφορικά με την καταγγελία και διακοπή της Σύμβασης Παραχώρησης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ δικαιούται το 50% του ποσού αυτού.

Περιβάλλον 

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος για το 9Μ 2023 ανήλθε σε €74,9 εκατ. έναντι €88,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2022, μείωση 15%, κυρίως ως αποτέλεσμα αφενός της ολοκλήρωσης συμβατικής λειτουργίας μονάδας Osnabruck και της μείωσης των τιμών ανακυκλώσιμων υλικών και αφετέρου αυξημένων ποσοτήτων και τιμών αποδοχής απορριμμάτων. Το EBITDA για το 9Μ 2023 διαμορφώθηκε σε €11,1 εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, (€11,3 εκατ.), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν που μερικώς αντισταθμίστηκε από αύξηση των ποσοτήτων και πληθώρισης τιμών αποδοχής αποβλήτων καθώς και πλήρους ενοποίησης της δραστηριότητας αποτέφρωσης κλινικών αποβλήτων. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 14,8% έναντι 12,9% πέρυσι. 

Προοπτικές

Η ΗΛΕΚΤΩΡ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για έργα συνολικού προϋπολογισμού κατασκευαστικού αντικειμένου €42 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας), και λειτουργικού αντικειμένου (€10 εκατ. + €10 εκατ. δικαίωμα προαίρεσης).

Εντός του γ’ τριμήνου 2023, η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ υπέγραψε συμβάσεις που αυξάνουν το κατασκευαστικό της αντικείμενο κατά €19 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας) το λειτουργικό αντικείμενο κατά €19,6 εκατ. πλέον €16,6 εκατ. δικαιώματα προαίρεσης, για έργα στο Mestetten (Γερμανία), Δυτ. Αττική, Μήλο, Λάρνακα κ.λπ. 

Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ υπέβαλε προσφορές για έργα ύψους €100 εκατ. (μερίδιο εταιρείας) κατασκευαστικού αντικειμένου και €64,2 εκατ. + €93,6 εκατ. δικαιώματα προαίρεσης ως λειτουργικό αντικείμενο, για τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα, για έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων στον Πόρο και στους δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος καθώς και για Υπηρεσίες Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων με αναθέτουσα αρχή την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Υπολειμματικών Σύμμεικτων ΑΣΑ Αν. Τομέα Κεντρικής Μακεδονίας και Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων στο Βόλο. 

Έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 3MW στη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας. Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί με την αρχή του zero feed-in. Η επένδυση πραγματοποιείται από την θυγατρική εταιρεία ΕΔΑΔΥΜ ΜΑΕ, η οποία είναι κατά 100% ιδιοκτησία της. 

Μετά τις 30.09.2023, η ΗΛΕΚΤΩΡ υπέγραψε 3 νέες συμβάσεις έργων με κατασκευαστικό αντικείμενο (μερίδιο εταιρείας) €26,5 εκατ. για έργα στη Χερσόνησο Ηρακλείου, Πόρο και Αττική.

Ανάπτυξη Ακινήτων 

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε το 9Μ 2023 έσοδα ύψους €7,6 εκατ., έναντι ποσού €6,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,8% λόγω αύξησης της επισκεψιμότητας του Smart Park. Το EBITDA του 9Μ του 2023 διαμορφώθηκε σε €9,6 εκατ., έναντι €3,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεαζόμενο από την πώληση των ακινήτων του ομίλου REDS στη Ρουμανία (αποτύπωση πώλησης συνολικού κέρδους €5,8 εκατ.). 


Κατασκευή (Διακοπείσες Δραστηριότητες) 

Στις 07.11.2023 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η πώληση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ και στις 08.11.2023 ολοκληρώθηκε η διαδικασία (financial closing), με την καταβολή του συνολικού ποσού €110,8 εκ. που συμφωνήθηκε ως μετοχική αξία, ενώ ποσόν €114 εκ. θα καταβληθεί σταδιακά εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής ως αποπληρωμή ενδοομιλικού δανεισμού. Συναφώς οι δραστηριότητες του κλάδου Κατασκευής στην τρέχουσα περίοδο παρουσιάζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

Ο κλάδος της Κατασκευής κατά το 9Μ 2023 παρουσίασε έσοδα €380,5 εκατ., αυξημένα κατά 2,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το EBITDA του κλάδου Κατασκευής για το 9M 2023 διαμορφώθηκε σε ζημιά €14 εκατ. από μηδενικό το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση παλαιών ζημιογόνων έργων σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανέρχεται σήμερα στα €2,5 δισ. Περιλαμβάνει έργα ύψους €325 εκατ. που υπεγράφησαν εντός του 9Μ2023 και επιπλέον έργα ύψους €17 εκατ. οι συμβάσεις των οποίων υπεγράφησαν μετά την 30.09.2023. Περιλαμβάνονται η κατασκευή οδικού άξονα ΝΔ Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Μεθώνη, και ο αυτοκινητόδρομος ΒΟΑΚ, τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη. Περιλαμβάνονται επίσης έργα ύψους €362 εκατ. για τα οποία αναμένεται υπογραφή συμβάσεων σύντομα. Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ συμμετέχει ενεργά σε διαγωνισμούς για έργα με συνολική αξία €12 δισ.