Η τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό επιχειρείν
Η τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό επιχειρείν

Η τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό επιχειρείν

Ποιες οι επιπτώσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις και γενικότερα στην οικονομία.
RE+D magazine
27.02.2024

Πριν ακόμη αφομοιωθεί από το ευρύ κοινό η έννοια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) μέσω των εφαρμογών της σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας και του επιχειρείν, ένας ακόμη όρος ήρθε να προστεθεί.

Πρόκειται για την Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (Gen AI) που θα έχει καταλυτικές επιπτώσεις στον τρόπο ζωής που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. 

Η Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative Artificial Intelligence - Gen AI), αποτελεί κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και έχει τη δυνατότητα δημιουργίας πρωτότυπου περιεχομένου (κώδικα, εικόνες, βίντεο, ήχο, κείμενο και 3D μοντέλα), αξιοποιώντας την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις, τα οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν για τις επιχειρήσεις από την υιοθέτηση λύσεων Gen AI είναι πολυεπίπεδα και αφορούν τόσο στην εσωτερική λειτουργία (πχ. καλύτερη λήψη αποφάσεων, εξοικονόμηση κόστους, υψηλότερη παραγωγικότητα) όσο και στην εξωστρεφή παροχή υπηρεσιών (πχ. βελτιωμένη εμπειρία πελατών).

Ειδικότερα, οι λύσεις Gen AI μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλο το φάσμα της δραστηριοποίησης μιας επιχείρησης, με τις κυριότερες κατηγορίες περιπτώσεων χρήσης που εντοπίζονται, να αφορούν στην εξυπηρέτηση κοινού, την ανάπτυξη περιεχομένου, τη διαχείριση κώδικα, τη διαχείριση γνώσης και την εξαγωγή πληροφορίας από αδόμητα δεδομένα.

Ποιες όπως θα είναι οι επιπτώσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις και γενικότερα στην οικονομία; Είναι έτοιμες οι ελληνικές επιχειρήσεις να ενσωματώσουν την Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη στην λειτουργία τους; Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που έχουν ανοίξει σε διεθνές επίπεδο σχετικά με την τεχνολογική «επανάσταση» που είναι σε εξέλιξη;

Μελέτη της Deloitte για λογαριασμό του ΣΕΠΕ επισημαίνει ότι:

Η παραδοσιακή Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) αναπαράγει τις γνωστικές ανθρώπινες λειτουργίες (μάθηση, σχεδιασμός, δημιουργικότητα) και εστιάζει στην επεξεργασία των διαθέσιμων και εντοπισμό των κατάλληλων πληροφοριών, ώστε να εξάγει την εκάστοτε απαιτούμενη «γνώση» από τη σύνθεση αυτών.

Κύρια χαρακτηριστικά της ΑΙ είναι ότι δεν αναπτύσσει πρωτογενές περιεχόμενο, αντιμετωπίζει καλά ορισμένα προβλήματα, για συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες και επιλύει προβλήματα που ορίζονται στη βάση συγκεκριμένων κανόνων. Είναι απαραίτητη η ανθρώπινη επίβλεψη και η υποβοήθηση της διαδικασίας μάθησης. Επίσης, η παραδοσιακή Τεχνητή Νοημοσύνη ερμηνεύει τις πληροφορίες για την αναγνώριση προτύπων και ενισχύει την προβλεπτική ικανότητα κατά τη λήψη αποφάσεων

Η Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (Gen AI), βρίσκεται πολλά βήματα μπροστά καθώς εκτελεί βαθιά μάθηση, μιμείται τη λειτουργία του εγκεφάλου κατά την επεξεργασία δεδομένων και λήψη αποφάσεων. Η Gen AI βασίζεται σε μηχανές ή αλγορίθμους που έχουν την ικανότητα να δημιουργούν πρωτογενές περιεχόμενο, όπως π.χ. κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο.

Στα κύρια χαρακτηριστικά της Gen ΑΙ συμπεριλαμβάνονται η ανάπτυξη πρωτογενούς περιεχόμενο, η επίλυση προβλημάτων ανοικτού τύπου, εκτελώντας ευφυή, ανθρώπινη δράση καθώς και η υποστήριξη της επαύξηση της δημιουργικότητας και της βελτίωσης της ποιότητας πρωτογενών ιδεών

Η Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη απαιτεί περιορισμένη ανθρώπινη επίβλεψη και έχει δυνατότητες αυτόνομης μάθησης, ενώ εκτελεί μαθησιακή διεργασία στη βάση υπαρχουσών πληροφοριών