Η ψηφιοποίηση αλλάζει το τοπίο στις ελληνικές τράπεζες
Η ψηφιοποίηση αλλάζει το τοπίο στις ελληνικές τράπεζες

Η ψηφιοποίηση αλλάζει το τοπίο στις ελληνικές τράπεζες

Τα 4.000 υποκαταστήματα του 2010 θα μειωθούν σε 1.200 μέχρι το 2025
RE+D magazine
26.09.2022

Αλλάζει το τοπίο στις ελληνικές τράπεζες με λιγότερα υποκαταστήματα, αφού πάνω από το 90% των κλασικών συναλλαγών που πραγματοποιούνταν τα προηγούμενα χρόνια στα τραπεζικά γκισέ γίνονται πλέον μέσω των εναλλακτικών δικτύων, ενώ έχουν καταργηθεί και τα βιβλιάρια καταθέσεων.

Η ψηφιοποίηση αλλάζει όχι μόνο το πλήθος του δικτύου καταστημάτων, αλλά και τη μορφή του. Οι τράπεζες μετατρέπουν τα καταστήματα σε συμβουλευτικά κέντρα εξυπηρέτησης της πελατείας, ενώ νέο ρόλο αποκτούν και οι εργαζόμενοι, καθώς είναι ο σύνδεσμος του πελάτη με την τράπεζα.

Για αυτόν τον σκοπό οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται, αποκτούν νέες δεξιότητες καλύπτοντας έτσι το νέο μοντέλο λειτουργίας των τραπεζών. Ταυτόχρονα όμως συνεχίζουν να "εκπαιδεύεται" και η πελατεία των τραπεζών να χρησιμοποιεί τα εναλλακτικά δίκτυα για συναλλαγές και να προτιμά τις κάρτες για τις καθημερινές πληρωμές.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών, το 2010 όταν και ξεκίνησε η κρίση το δίκτυο των 19 τραπεζών που δραστηριοποιούνταν τότε στην ελληνική αγορά, αριθμούσε 4.000 καταστήματα και απασχολούσαν 64.000 εργαζόμενους.

Ο αριθμός των καταστημάτων ανήλθε σε 1,560 το 2021 και απασχολούν 27.101 εργαζόμενους με στόχο τη μείωση των συνολικών καταστημάτων στα 1.200 και των εργαζομένων στις 24.000 μέχρι το 2025.


Άνω του 90% των εγχρήματων συναλλαγών εκτός καταστημάτων

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία από την πρόσφατη παρουσίαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) με τίτλο «Greek Banking System Overview», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της με στόχο  την ενημέρωση, με εύληπτο και συνοπτικό τρόπο, όλων των ενδιαφερομένων, αναφορικά με βασικά στοιχεία της λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ποσοστό άνω του 90% των  εγχρήματων συναλλαγών πληρωμών γίνονται εκτός τραπεζικών καταστημάτων, από το internet και mobile banking, από ΑΤΜ και Αυτόματα Συστήματα Πληρωμών - APS.

Ενδιαφέρον όμως για το νέο τραπεζικό τοπίο που διαμορφώνεται, παρουσιάζουν και άλλα επιμέρους στοιχεία από την αναλυτική παρουσίαση της ΕΕΤ (Πηγές των στοιχείων της παρουσίασης της ΕΕΤ είναι στοιχεία από την ΤτΕ, την ΕΚΤ, διεθνείς φορείς και, φυσικά, στοιχεία από τις τράπεζες μέλη της)

 - Οι ενεργές χρεωστικές/πιστωτικές, προπληρωμένες κάρτες σε αριθμό έφτασαν τις 19 εκατομμύρια (77% χρεωστικές, 14% πιστωτικές, 9% προπληρωμένες), ενώ ο αριθμός συναλλαγών (με χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες) έφτασε τις 1,6 δις (2021). Η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 47,8 δισ. ευρώ.

 - Οι αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ έφθασαν στα προ πανδημίας επίπεδα (2019)

 - Υπάρχουν σχεδόν 4 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες στο internet banking, δηλαδή με τουλάχιστον μια πρόσβαση το μήνα στην υπηρεσία και σχεδόν 2,3 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες στο mobile banking.

 - Τo 50% σχεδόν του συνολικού αριθμού συναλλαγών μεταφοράς χρημάτων γίνεται μέσω mobile εφαρμογών (app) των τραπεζών.

 - Τα ATM των τραπεζών ανέρχονται σε 5,787 (2021), από 5,594 το 2018 ενώ τα POS (τερματικά αποδοχής καρτών) έχουν έφτασαν τα 775,482 το 2021 (από 690,689 το 2018).

 - Οι εργαζόμενοι στα τραπεζικά καταστήματα ανήλθαν σε 30,998 το 2021 από 39,383 το 2018 (μείωση μέσω προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου και συνταξιοδοτήσεων).

 - Ο αριθμός των καταστημάτων ανήλθε σε 1,560 το 2021 (από 1981 το  2018). Οι 4 συστημικές έχουν μερίδιο αγοράς με βάση το ενεργητικό 97%. Τα 19 υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα περισσότερα εκ των οποίων με την μητρική τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, , διαθέτουν μικρό μερίδιο αγοράς.