Η κεφαλαιαγορά ενέκρινε το ενημερωτικό για το placement της Εθνικής
Η κεφαλαιαγορά ενέκρινε το ενημερωτικό για το placement της Εθνικής

Η κεφαλαιαγορά ενέκρινε το ενημερωτικό για το placement της Εθνικής

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά το placement της ΕΤΕ.
RE+D magazine
13.11.2023

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1001η/13.11.2023 συνεδρίασή του ενέκρινε τις αιτήσεις της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών κυριότητας του ΤΧΣ και εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με καταβολή μετρητών.