Η Eurobank ολοκλήρωσε την πώληση της θυγατρικής της στη Σερβία
Η Eurobank ολοκλήρωσε την πώληση της θυγατρικής της στη Σερβία

Η Eurobank ολοκλήρωσε την πώληση της θυγατρικής της στη Σερβία

RE+D magazine
03.11.2023

Την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής της στη Σερβία ανακοίνωσε η Eurobank.

Οπως λέει χαρακτηριστικά σε συνέχεια της από 02.03.2023 σχετικής ανακοίνωσης, η πώληση της θυγατρικής της στη Σερβία Eurobank Direktna στην AIK Banka a.d. («AIK») θυγατρική της Eurobank Ergasias Services and Holdings Α.Ε. ολοκληρώθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2023, μετά τη λήψη των εγκρίσεων από όλες τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Η Eurobank Direktna ανήκει στην Eurobank Holdings (70%) και στους πρώην μετόχους της Direktna Banka (30%). 

Το τίμημα σε μετρητά για το 70% που κατέχει η Eurobank ανήλθε σε περίπου €198 εκατ. και αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 45 μ.β. στο δείκτη CET1 της Eurobank (βάσει του δείκτη δευτέρου τριμήνου του 2023), αντανακλώντας τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού (RWAs). 

Η Συναλλαγή είναι ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική της Eurobank να κατευθύνει κεφάλαια σε επενδύσεις με προοπτικές υψηλότερων αποδόσεων (RoTBV) και να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, στην Βουλγαρία και στην Κύπρο.