Γραφεία στην Θεσσαλονίκη πούλησε η ΑΕΓΕΚ
Γραφεία στην Θεσσαλονίκη πούλησε η ΑΕΓΕΚ

Γραφεία στην Θεσσαλονίκη πούλησε η ΑΕΓΕΚ

Η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου πώλησης και μεταβίβασης θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
22.06.2022

Στην πώληση χώρων γραφείων που διατηρεί σε πολυώροφο κτίριο στη Θεσσαλονίκη, στην εταιρεία Μπεχτσινάρ, έναντι του ποσού του 1,5 εκατ. ευρώ προχώρησε η ΑΕΓΕΚ.

Το κτίριο βρίσκεται στην επί της οδού  26ης Οκτωβρίου και Λήμνου στην Δυτική Θεσσαλονίκη απέναντι από το ιστορικό (και διατηρητέο) βιομηχανικό συγκρότημα της Ζυθοποιίας ΦΙΞ όπου η DIMAND- μέσω της ΟΥΡΑΝΙΑ Επενδυτική, προχωρά στην ανέγερση στην περιοχή του πρώτου μεγάλης κλίμακας βιοκλιματικού χώρου εργασίας με το όνομα Hub 26

Η περιοχή της Δυτικής Εισόδου της πόλης παρουσιάζει τεράστια δυναμική και σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς διαθέτει μεγάλα, εντός σχεδίου οικόπεδα, κατάλληλα για σύγχρονα επαγγελματικά συγκροτήματα ωστόσο, παραμένει για πολλά χρόνια αρκετά αναξιοποίητη.

Οπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής πολιτικής της, και προς το σκοπό  της απομείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της  από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως εγγυήτρια, της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., προέβη την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2022 στην υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την πώληση, προς την ανώνυμη εταιρία  με την επωνυμία «ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ Α.Ε.», του συνόλου των οριζοντίων ιδιοκτησιών (ήτοι 7 γραφείων), των δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσης  επί των ως άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών, και του δικαιώματος καθ' ύψος επί της πολυόροφης οικοδομής που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και επί της οδού  26ης Οκτωβρίου και Λήμνου, που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα, νομή, κατοχή και χρήση της εταιρίας, έναντι τίμηματος ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων  χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€). 

Η  υπογραφή του οριστικού συμβολαίου πώλησης και μεταβίβασης θα ολοκληρωθεί, κατόπιν πλήρωσης των όρων που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω προσύμφωνο,  το αργότερο έως 30.09.2022.