Ευρωπαϊκή "καμπάνα" άνω των €1,8 δισ. στην Apple για παραβάσεις ανταγωνισμού
Ευρωπαϊκή "καμπάνα" άνω των €1,8 δισ. στην Apple για παραβάσεις ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκή "καμπάνα" άνω των €1,8 δισ. στην Apple για παραβάσεις ανταγωνισμού

Στο "κάδρο" των αρχών η διανομή μουσικής από το App Store.
RE+D magazine
05.03.2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο στην Apple, άνω των €1,8 δισ. για παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ στην αγορά μουσικής ροής, από το App Store.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού, Μάργκρετ Βεστάγκερ, δήλωσε: «Για μια δεκαετία, η Apple έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά για τη διανομή εφαρμογών ροής μουσικής μέσω του App Store. Το έκαναν περιορίζοντας τους προγραμματιστές να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με εναλλακτικές, φθηνότερες υπηρεσίες μουσικής που διατίθενται εκτός του οικοσυστήματος της Apple. Αυτό είναι παράνομο σύμφωνα με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, επομένως σήμερα επιβάλαμε πρόστιμο στην Apple άνω των €1,8 δισ.».

Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Apple εφάρμοσε περιορισμούς στους προγραμματιστές εφαρμογών, εμποδίζοντάς τους να ενημερώνουν τους χρήστες iOS σχετικά με εναλλακτικές και φθηνότερες συνδρομητικές υπηρεσίες μουσικής που διατίθενται εκτός της εφαρμογής («διατάξεις κατά της διεύθυνσης»). Αυτό είναι παράνομο σύμφωνα με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ.

Κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και τον συνολικό κύκλο εργασιών και την κεφαλαιοποίηση της Apple. Έλαβε επίσης υπόψη ότι η Apple υπέβαλε εσφαλμένες πληροφορίες στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας.

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να προσθέσει στο βασικό ποσό του προστίμου ένα επιπλέον εφάπαξ ποσό €1,8 δισ. για να διασφαλίσει ότι το συνολικό πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Apple είναι επαρκώς αποτρεπτικό. Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2020, η Επιτροπή κίνησε επίσημες διαδικασίες για τους κανόνες της Apple για προγραμματιστές εφαρμογών σχετικά με τη διανομή εφαρμογών μέσω του App Store.

Σύμφωνα με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, οι εταιρείες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να μην κάνουν κατάχρηση της ισχυρής τους θέσης στην αγορά περιορίζοντας τον ανταγωνισμό, είτε στην αγορά όπου κατέχουν δεσπόζουσα θέση είτε σε χωριστές αγορές. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε εταιρείες που παραβιάζουν τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ καταβάλλονται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα έσοδα αυτά δεν προορίζονται για συγκεκριμένες δαπάνες, αλλά οι συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το επόμενο έτος μειώνονται ανάλογα. Συνεπώς, τα πρόστιμα συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της ΕΕ και στη μείωση της επιβάρυνσης για τους φορολογούμενους.