Εσοδα από τα μισθώματα στο 9μηνο €16,5 εκατ. για την Trade Estates
Εσοδα από τα μισθώματα στο 9μηνο €16,5 εκατ. για την Trade Estates

Εσοδα από τα μισθώματα στο 9μηνο €16,5 εκατ. για την Trade Estates

Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 30η Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε στα 226,7 εκατ. ευρώ ή 2,51 ευρώ ανά μετοχή.
RE+D magazine
20.11.2023

Η TRADE ESTATES AEEAΠ ανακοινώνει ότι τα έσοδα από μισθώματα το εννεάμηνο 2023 ανήλθαν σε 16,5 εκατ. ευρώ, έναντι 13,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,3%.