Έργα συνολικής αξίας €723 εκατ στο ανεκτέλεστο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Έργα συνολικής αξίας €723 εκατ στο ανεκτέλεστο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Έργα συνολικής αξίας €723 εκατ στο ανεκτέλεστο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

RE+D magazine
25.11.2022

Έργα συνολικής αξίας €723 εκατ. που κατακυρώθηκαν για 9Μ’22 και επιπλέον €48 εκ μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 διαμορφώνουν το κατασκευαστικό αντικείμενο της ΕΛΑΚΤΩΡ ενώ η εταιρεία αναμένει να συμβασιοποιήσει επιπλέον €549 εκατ., από διαγωνισμούς στους οποίους αναδείχθηκε προτιμώμενος πλειοδότης.

Αναλυτικότερα η εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή στο 

  • Οδικό τμήμα Βόρειας Κρήτης Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος (€140 εκ.)
  • Εθνική οδός Πατρών-Πύργου (74,8km, €105m)
  • Bucuresti-Craiova-Timisoara-Cluj-Brasov-Iasi-Galati-Constata LOT 2 (94 εκατ. €)
  • Bucuresti-Craiova-Timisoara-Cluj-Brasov-Iasi-Galati-Constata LOT 1 (93 εκατ. €)
  • Λειτουργία & συντήρηση ΚΑΕ Ψυττάλειας (€68 εκατ.)
  • Εργασίες αποκατάστασης της Διώρυγας της Κορίνθου (€25 εκ.)


Στα έργα που η εταιρεία έχει ανακηρυχθεί προτιμώμενος πλειοδότης συμπεριλαμβένονται:

  • Οδός Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Μεθώνης (€151 εκ.)
  • Λεωφόρος Κύμης (€103 εκ.)
  • Οδικό τμήμα Βόρειας Κρήτης Χερσονήσου Νεάπολης (€58 εκ.)
  • Λειτουργία και συντήρηση σταθμών διοδίων στην Εγνατία Οδό (€37 εκ.)


Τα αποτελέσματα 


Στα €185 εκατ. συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το 9Μ’22, ή αύξηση 41%. Tα EBITDA στο 9Μ’22 ανήλθαν σε €176 εκατ., αυξημένα κατά 67% και στο γ’ τριμ.’22 σε €59 εκατ. αυξημένα κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του ‘21
Στα €102 εκατ. κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) στο 9Μ’22, αύξηση >100%, και στο γ’ τριμ. ’22 τα ΕΒΙΤ ανήλθαν σε €38 εκατ., αυξημένα κατά 39% την αντίστοιχη περίοδο του ‘21
Στα €43 εκατ. κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) στο 9Μ’22, έναντι ζημιών €40 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο ‘21, με ΕΒΤ €12 εκατ. στο γ’ τριμ.’22, αυξημένα κατά 52% την αντίστοιχη περίοδο ‘21
Στα €16 εκατ. Καθαρά Κέρδη (ΕΑΤ) έναντι ζημιών €56 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με ΕΑΤ €3 εκατ. στο γ’ τριμ.’22 έναντι ζημιών €2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του ‘21
Ο καθαρός Δανεισμός ανήλθε σε €608 εκατ. στις 30.09.2022, έναντι €578 εκατ. στις 31.12.2021, ενώ ο Καθαρός Δανεισμός για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €412 εκατ.
Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 30.09.2022 σε €434 εκατ. και στις 31.12.2021 σε €470 εκατ.
Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός/ετησιοποιημένο συγκρίσιμο EBITDA) διαμορφώθηκε σε 2,6x (2,6x και με LTM συγκρίσιμο EBITDA)
Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €39,8 εκατ. για το Εννεάμηνο 2022, έναντι εισροών €22,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο ‘21.