"Ενεργειακό λίφτινγκ" στα δημόσια κτίρια μέσω του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ
"Ενεργειακό λίφτινγκ" στα δημόσια κτίρια μέσω του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ

"Ενεργειακό λίφτινγκ" στα δημόσια κτίρια μέσω του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ

Εκτιμάται ότι θα αναβαθμιστούν ενεργειακά 2,5 εκατομμύρια τ.μ κτιρίων και θα επιτευχθεί κατ' ελάχιστον 30% εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας.
RE+D magazine
12.09.2022

Τη μεγαλύτερη δράση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο αποτελεί το πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ" συνολικού προϋπολογισμού €640 εκατ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκτιμάται ότι θα αναβαθμιστούν ενεργειακά 2,5 εκατ. τ.μ. κτιρίων του Δημοσίου Τομέα και θα επιτευχθεί, κατ' ελάχιστον, 30% εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μεταξύ άλλων, αφορούν σε αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, συστήματα φωτισμού χώρων, συστήματα αυτοματισμού, συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 


Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα συνολικά κεφάλαια μέσα και από την αναμενόμενη για την υλοποίηση του προγράμματος μόχλευση θα ανέλθουν στα €920 εκατ. 


 Το ποσοστό επιχορήγησης για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος ξεκινά από 50% με τις εξής παραμέτρους:


   · Εάν η αίτηση προβλέπει ότι το κτίριο θα επιτύχει αναβάθμιση κλάσης Β+ (αντί για το κατώτατο όριο που είναι η κλάση Β) ή ριζική ανακαίνιση, το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 60%.

   · Εφόσον το κτίριο θα πετύχει ενεργειακή αναβάθμιση κλάση Β+ και πραγματοποιηθεί ριζική ανακαίνιση, το ποσοστό ανέρχεται σε 70%.

   · Εάν η υλοποίηση των παρεμβάσεων γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, προστίθεται επιπλέον 10% στο τελικό ποσοστό επιδότησης.


Υπενθυμίζεται ότι όσοι έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες για την προετοιμασία του φακέλου από τις 23 Φεβρουαρίου (ημέρα προδημοσίευσης του οδηγού του Προγράμματος) θα είναι επιλέξιμες εφόσον ενταχθούν στο «ΗΛΕΚΤΡΑ».


   Στο νέο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:


  • Τα κτίρια της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.
  • Τα κτίρια των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
  • Τα κτίρια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Ανάλογα με τις παρακάτω κατηγορίες χρήσεων:


  • Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία.
  • Κτίρια Εκπαίδευσης, όπως σχολεία και Πανεπιστήμια.
  • Κτίρια Γραφείων, όπως οι εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια.
  • Κτίρια για Λοιπές Χρήσεις, όπως κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικά ιδρύματα.

Οι χώροι που θα αναβαθμιστούν αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή τους κλάση κατά δύο κατηγορίες μεσοσταθμικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.


   Με την πλήρη υλοποίηση του «ΗΛΕΚΤΡΑ» υπολογίζεται ότι:


  • Η συνολική εκτιμώμενη μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά έτος θα ανέλθει στις 600 GWh.
  • Η μείωση της ετήσιας δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα μετά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα ανέλθει στα 96 εκατ. ευρώ.
  • Η μείωση της ετήσιας εκπομπής ρύπων από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα είναι στους 364.000 τόνους Co2eq.