ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Η αξία των εισαγωγών να υπερβαίνει σημαντικά εκείνην των εξαγωγών
RE+D magazine
10.07.2024

Αύξηση 13,6% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Μάιο εφέτος, με την αξία των εισαγωγών να υπερβαίνει σημαντικά εκείνην των εξαγωγών.

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Μάιο 2024 ανήλθε στο ποσό των €7.549,4 εκατ. (8.137,8 εκατ. δολάρια) έναντι €7.067,6 εκατ. (7.658,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023 παρουσιάζοντας αύξηση, σε 6,8%. 

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Μάιο 2024 ανήλθε στο ποσό των €4.159,4 εκατ.(4.510,8 εκατ. δολάρια) έναντι €4.082,3 εκατ. (4.449,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,9%. 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάιο 2024 ανήλθε σε €3.390,0 εκατ. (3.627,0 εκατ. δολάρια) έναντι €2.985,3 εκατ. (3.208,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, 13,6%. 

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2024 ανήλθε στο ποσό των €35.390,7 εκατ. (38.175,1 εκατ. δολάρια) έναντι €34.490,8 εκατ. (37.141,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση  2,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά €593,9 εκατ. δηλαδή 2,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά €570,2 εκατ., δηλαδή 2,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2023.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2024 ανήλθε στο ποσό των €20.970,7 εκατ. (22.760,0 εκατ. δολάρια) έναντι €21.954,3 εκατ. (23.779,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά €605,0 εκατ., δηλαδή 3,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά €545,5 εκατ., δηλαδή 3,6%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2023.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2024 ανήλθε σε €14.420 εκατ. (15.415,1 εκατ. δολάρια) έναντι €12.536,5 εκατ. (13.362,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση,15,0%. 

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά €1.198,9 εκατ., δηλαδή 11,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά €1.115,7 εκατ., δηλαδή 11,1%