"Εκτοξεύθηκαν" οι οικοδομικές άδειες στην Ελλάδα το 2023
"Εκτοξεύθηκαν" οι οικοδομικές άδειες στην Ελλάδα το 2023
  Data Data

"Εκτοξεύθηκαν" οι οικοδομικές άδειες στην Ελλάδα το 2023

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,0% στον όγκο.
RE+D magazine
28.03.2024

Σημαντική ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας το 2023 σε όρους οικοδομικών αδειών, όγκου και επιφάνειας, δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιανουάριο 2023 έως τον Δεκέμβριο 2023, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 26.962 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.238.016 m2 επιφάνειας και 29.171.122 m3 όγκου. 

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,0% στον όγκο. 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,2% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 11,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 15,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2022. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,4%.

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.533 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 633.510 m2 επιφάνειας και 2.971.021 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 0,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 10,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023 ανήλθαν σε 2.498 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 611.618 m2 επιφάνειας και 2.857.625 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 12,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. 

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 35 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 21.892 m2 επιφάνειας και 113.396 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Δεκέμβριο 2023, είναι 3,8%.