Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας στο αρδευτικό δίκτυο της Κωπαΐδας
Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας στο αρδευτικό δίκτυο της Κωπαΐδας

Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας στο αρδευτικό δίκτυο της Κωπαΐδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξασφάλισε χρηματοδότηση €2.195.754,8 και προχώρησε ήδη στην συμβασιοποίηση του έργου.
RE+D magazine
10.05.2024

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 2.195.754,8 ευρώ, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες δημοπράτησης και προχώρησε ήδη στη συμβασιοποίηση του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Πρόκειται για ένα από τα έργα άρδευσης συνολικού προϋπολογισμού 6.595.754,8 ευρώ, τα οποία μελετήθηκαν εγκαίρως, προτάθηκαν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και εντάχθηκαν στο 2023 στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

Συγκεκριμένα,  με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών Δημήτρη Παπαγιαννίδη εντάχθηκαν στη Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του «ΠΑΑ 14–20».

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης βασικών παραμέτρων για τον έλεγχο του αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού Κωπαΐδας και συγκεκριμένα:

  • 11 Τοπικών Σταθμών Ελέγχουσε 7 γεωτρήσεις και 4 δεξαμενές για την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων (πίεση, παροχή, ενέργεια) καθώς και τη δραστική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού Κωπαΐδας.
  • Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, όπου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των σταθμών τύπου Τ.Σ.Ε. σε μία ενιαία βάση λήψης συχνών δεδομένων.

Μέσω των 11 σταθμών αυτών και του Κέντρου Ελέγχου θα παρακολουθούνται οι απώλειες του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Διεύθυνση Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία της, μειώνοντας δραστικά την σπατάλη νερού.

Προβλέπεται επίσης η υποστήριξη για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στη λειτουργία, τη συντήρηση, τις επισκευές, καθώς και εφοδιασμός με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.