Αύξηση εσόδων και κερδών για την Alpha Αστικά Ακίνητα στο εξάμηνο
Αύξηση εσόδων και κερδών για την Alpha Αστικά Ακίνητα στο εξάμηνο

Αύξηση εσόδων και κερδών για την Alpha Αστικά Ακίνητα στο εξάμηνο

Η αγορά ακινήτων διατηρεί την δυναμική της.
RE+D magazine
28.09.2023

Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Alpha Αστικά Ακίνητα κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έναντι του αντίστοιχου περυσινού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας το α΄ εξάμηνο 2023, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Alpha Αστικά Ακίνητα ανήλθε σε €9,4 εκατ. έναντι €7,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022.
Τα κέρδη μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε €1,7 εκατ., έναντι κερδών ύψους €1,1 εκατ. το 2022.

Η εισηγμένη προχώρησε σε "αλλαγή σελίδας" μετά και την συμφωνία για το project Skyline σε μια περίοδο που η αγορά ακινήτων διατηρεί τη δυναμική της. 

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που διεξήχθη στις 14 Ιουλίου 2023 εξέλεξε το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τους:

1. Γεώργιος Ποιμενίδης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Γεώργιος Σπηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Ιωάννης Γκάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Μαριάννα Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 5. Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου, Mη Εκτελεστικό Μέλος

6. Βασίλειος Λουμιώτης, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος