Αυξημένες επενδύσεις σε ξενοδοχεία προβλέπονται για το 2024. Που θα πάνε τα λεφτά
Αυξημένες επενδύσεις σε ξενοδοχεία προβλέπονται για το 2024. Που θα πάνε τα λεφτά

Αυξημένες επενδύσεις σε ξενοδοχεία προβλέπονται για το 2024. Που θα πάνε τα λεφτά

Τι έδειξε πρόσφατη έρευνα της JLL.
Βάλια Πολίτη
15.11.2023

Η κατακόρυφη αύξηση στη ζήτηση διαμονής που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των εσόδων στα ξενοδοχεία, με τις εισπράξεις ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) να είναι υψηλότερες κατά 10,2% σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της JLL.

Παρά, όμως, τις ισχυρές επιδόσεις σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας με τίτλο Global Hotels Investor Sentiment Survey, στην οποία συμμετείχαν επενδυτές στον ξενοδοχειακό κλάδο παγκόσμιας εμβέλειας, ο συνολικός όγκος των επενδύσεων σε ξενοδοχεία έχει μειωθεί, λόγω των εκτεταμένων μακροοικονομικών αντιθέσεων, καταγράφοντας το χαμηλότερο σημείο της 10ετίας (εξαιρουμένου του 2020), με $ 32,5 δισ. επενδύσεων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. 

Η εκτεταμένη μετατόπιση της κεφαλαιαγοράς, ιδιαίτερα το υψηλό κόστος χρέους από τα περισσότερα από τα κεντρικά τραπεζικά ιδρύματα του κόσμου, έχει οδηγήσει σε ιστορικά χαμηλές συναλλαγές και σε μειώσεις του μέσου μεγέθους.

Screenshot 2023-11-14 160902.png

Ενώ όμως τα προβλήματα επιμένουν, και δεν αποκλείεται να προκύψουν επιπλέον θέματα, σύμφωνα με την έρευνα οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι, με τους περισσότερους να αναμένουν ότι θα αποκομίσουν κέρδος από αγορές που θα πραγματοποιήσουν το επόμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, οι ερευνητές αναμένουν πως η παγκόσμια βιομηχανία καταλυμάτων θα παραμείνει ανθεκτική και θα προσελκύσει αυξημένες επενδύσεις τους επόμενους 12 μήνες.

Τη στιγμή που οι επενδυτές ξενοδοχείων παρακολουθούν στενά το προφίλ ανάκαμψης των εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) των χαρτοφυλακίων ξενοδοχείων τους, αναγνωρίζουν ταυτόχρονα τις ευρύτερες προκλήσεις στην αγορά που θα επηρεάσουν την απόδοση, τη ρευστότητα και την τελική τους ικανότητα να πραγματοποιήσουν συναλλαγές. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν, οι τρεις κορυφαίες προκλήσεις στις οποίες επικεντρώνονται οι επενδυτές στη φετινή έρευνα είναι:

  • Το κόστος κεφαλαίου
  • Το αυξανόμενο κόστος ασφάλισης λόγω κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα
  • Η αναβαλλόμενη κεφαλαιοποίηση, με πολλές επωνυμίες να επαναφέρουν σχέδια βελτίωσης αποδόσεων

Ωστόσο, οι επενδυτές γενικά παραμένουν αισιόδοξοι ότι η ροή των συμφωνιών θα επιταχυνθεί τους επόμενους 12 μήνες. Τα πολυτελή περιουσιακά στοιχεία, μαζί με τους τομείς επιλεγμένων υπηρεσιών και παρατεταμένης διαμονής, αναμένεται να είναι οι μεγαλύτεροι αποδέκτες κεφαλαίων, λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πλούτου και της συνεχιζόμενης ασάφειας των γραμμών μεταξύ διαβίωσης και ταξιδιού.

Screenshot 2023-11-15 090748.png

Αγορές όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη και το Τόκιο αναδεικνύονται ως οι πιο ελκυστικές για επενδύσεις σε ξενοδοχεία, καθώς πολλοί επενδυτές αναμένουν οτι θα αυξηθεί η ζήτηση για ομαδικά και επαγγελματικά ταξίδια. Ως εκ τούτου, το 84% των παγκόσμιων επενδυτών ξενοδοχείων σχεδιάζουν να επενδύσουν το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου τους στις αστικές αγορές, με το Τόκιο (20% των επενδυτών APAC), το Λονδίνο (10% των επενδυτών EMEA) και τη Νέα Υόρκη (10% των επενδυτών της Αμερικής) να είναι οι μεγαλύτεροι αποδέκτες κεφαλαίων για το επόμενο έτος. 

Πηγή: JLL Global Hotels Investor Sentiment Survey