Αποκτά Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων η Νέα Αρτάκη
Αποκτά Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων η Νέα Αρτάκη

Αποκτά Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων η Νέα Αρτάκη

RE+D magazine
24.05.2024

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ν. Αρτάκης (Κ.Ε.Λ.Ν.Α.)» στη Δ.Ε. Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το υπό μελέτη έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία των εξής έργων: 

α) αναβάθμισης του αερισμού των υφιστάμενων δεξαμενών βιολογικής επεξεργασίας εντός γηπέδου Κ.Ε.Λ.Ν.Α., 

β) των συνοδών έργων και αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων εκτός του γηπέδου Κ.Ε.Λ.Ν.Α. επί υφιστάμενων οδών μέχρι την θάλασσα, δια μέσου της Ζ.Ο.Ε. Υγροβιοτόπου «Λιβάδι» (Κολοβρέχτης) [ΠΔ /1-8-1989 (ΦΕΚ 642/Δ/9-12-1989], 

γ) κατασκευής υποθαλάσσιου αγωγού και 

δ) τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Νέας Αρτάκης (Κ.Ε.Λ.Ν.Α.).

Η Ε.Ε.Λ. έχει κατασκευαστεί για δυναμικότητα 12.000 άτομα στην Α’ φάση και 18.000 άτομα στη Β’ φάση (40ετία).

Ο νέος αγωγός διάθεσης θα ξεκινά από τη νέα ρυθμιστική δεξαμενή και θα καταλήγει στο φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού, όπως αναλυτικά απεικονίζεται στην ‘’Οριζοντιογραφία Χερσαίου Τμήματος του αγωγού διάθεσης’’ κλ.1:1000 που συνοδεύει την θεωρημένη ΜΠΕ. Τμήμα του αγωγού διέρχεται από τις περιοχές 1 και 2 της Ζ.Ο.Ε. Υγροβιοτόπου «Λιβάδι» (Κολοβρέχτης) [ΠΔ /1-8-1989 (ΦΕΚ 642/Δ/9-12-1989].

Η Ε.Ε.Λ. θα δέχεται και θα επεξεργάζεται τις ποσότητες αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων από το σύνολο της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης.