Αποκλειστικός χρηματοδότης της συμφωνίας BriQ - ICI η Alpha Bank
Αποκλειστικός χρηματοδότης της συμφωνίας BriQ - ICI η Alpha Bank

Αποκλειστικός χρηματοδότης της συμφωνίας BriQ - ICI η Alpha Bank

RE+D magazine
28.02.2023

Επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό εταίρο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η Alpha Bank ενεργεί ως κοινός αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος (trusted third party) των συμβαλλόμενων μερών στην πρώτη, μέχρι σήμερα, συναλλαγή συγκέντρωσης στον κλάδο των Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

Επιπροσθέτως, η Τράπεζα είναι ο αποκλειστικός χρηματοδότης της συναλλαγής, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τη χρηματοδοτική στήριξη επιχειρηματικών πλάνων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η συμφωνία προβλέπει τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. από την BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. και η υπογραφή των συμβατικών κειμένων της Συναλλαγής πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2023, μεταξύ της BriQ Properties, της Intercontinental International «ICI» και της κύριας μετόχου της τελευταίας, Ajolico Trading Limited.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της σύνθετης αυτής συμφωνίας, που θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια, η Alpha Bank, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία της σε έργα εξαγορών και συγχωνεύσεων, παρείχε πλήρη χρηματοοικονομική υποστήριξη σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, σε Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η Alpha Bank αναλαμβάνει, επίσης, να παράσχει την απαραίτητη χρηματοδότηση στη BriQ, προκειμένου να ολοκληρώσει την απορρόφηση της ICΙ, δημιουργώντας ένα ισχυρότερο επενδυτικό σχήμα, με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στην εγχώρια αγορά ακινήτων.