Αποφασισμένος να γίνει «πράσινος» ο κλάδος των μεταφορών
Αποφασισμένος να γίνει «πράσινος» ο κλάδος των μεταφορών

Αποφασισμένος να γίνει «πράσινος» ο κλάδος των μεταφορών

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα του 2022 του παγκόσμιου δείκτης της GRESB
RE+D magazine
06.02.2023

Ο τομέας των μεταφορών ο κλάδος με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα από οποιονδήποτε τομέα υποδομών αντιπροσωπεύοντας το 37% των εκπομπών CO2 το 2021, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, έχει επιδείξει μεγάλη πρόοδο, όσον αφορά την συμμετοχή του σε πρακτικές ESG.

Άρθρο του Fabio Schweinoster Manfroni, Αναλυτή GRESB, Κλάδου Υποδομών για το RE+D #134, που δημοσιεύεται στο μεγάλο αφιέρωμα του περιοδικού στους αποθηκευτικούς χώρους και τα logistics.  


Τα αποτελέσματα του 2022 του παγκόσμιου δείκτης της GRESB εστιάζει στις επενδύσεις σε ακίνητα και υποδομές, παρέχοντας έγκυρα δεδομένα απόδοσης ESG στους επενδυτές και τις εταιρείες. Ο δείκτης για τις υποδομές περιλαμβάνει περισσότερα από 800 ταμεία και περιουσιακά στοιχεία με συνδυασμένη Ακαθάριστη Αξία Ενεργητικού (GAV) $ 1,7 τρισ. Παράλληλα, ο δείκτης καλύπτει 35 τομείς υποδομών, με σημαντικότερο τον τομέα των μεταφορών, αντιπροσωπεύοντας το 27% του δείκτη, με περισσότερα από 180 περιουσιακά στοιχεία και $ 374,4 εκατ. σε GAV. 

Rox 02 Infra c.jpg

Όσον αφορά την τοποθεσία, τα αναφερόμενα στοιχεία κατανέμονται στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (53%), την Αμερική (26%), την Ασία (8%) και την Ωκεανία (12%). Η έμφαση στις δυο πρώτες αγορές στα πλαίσια της GRESB αποδίδεται στο μέγεθός τους, αλλά και στη σχετική ωριμότητα των αναφορών ESG, σε σύγκριση με τις αναπτυσσόμενες αγορές.

Η ευρεία συμμετοχή στις αξιολογήσεις υποδομών της GRESB μάς επιτρέπει να συλλάβουμε χρήσιμες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδουν τα μέσα μεταφοράς στην αξιολόγηση και τη λειτουργία των ακινήτων, στα πλαίσια της βαθμολογίας τους στο δείκτη. Οι βαθμολογίες είναι μια συνολική μέτρηση των δεδομένων ESG και της απόδοσης, με βάση την κατανομή 45 κριτηρίων ESG στην Αξιολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων (13 Περιβαλλοντικά, 16 Κοινωνικά και 16 Διακυβέρνησης).

Συνολικά, τα μέσα μεταφοράς ευθυγραμμίζονται με το σημείο αναφοράς με μέσο όρο βαθμολογίας 79/ 100, ενώ η EMEA παραμένει η πιο εκπροσωπούμενη περιοχή, με 96 περιουσιακά στοιχεία και μέση βαθμολογία 78/ 100. Εξετάζοντας συγκεκριμένες υποκατηγορίες μεταφορών, οι κορυφαίες επιδόσεις προέρχονται από εταιρείες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (88) και από την αποθήκευση υπό ψύξη και τα logistics (85).

Έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι βελτιωμένες βαθμολογίες μεταφράζονται σε υψηλότερη κάλυψη δεδομένων ESG. 

Tα στοιχεία της GRESB για το 2022 δείχνουν ότι ο κλάδος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Κατά μέσο όρο, η κάλυψη των δεδομένων ESG έχει αυξηθεί κατά 2% για ποιοτικές μετρήσεις, όπως οι Πολιτικές και η δέσμευση των εργαζομένων και των ενδιαφερόμενων μερών, ενώ οι ποσοτικές μετρήσεις, όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σημείωσαν αύξηση αναφορικά με τον καθορισμό στόχων για τη μείωση των εκπομπών. Είναι αξιοσημείωτο ότι για το 2022, το 49% των περιουσιακών στοιχείων μεταφορών ανέφεραν στόχους μείωσης εκπομπών, με το 10% αυτών να στοχεύουν στο net-zero.

image (24).png

Συνοπτικά, τα στοιχεία της GRESB δείχνουν ισχυρή συμμετοχή εταιρειών υποδομών που επικεντρώνονται στις μεταφορές. Παρότι ενδέχεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις εντός του τομέα, η εν λόγω ομάδα υπερέχει των υπολοίπων στις υποδομές -τόσο σε επίπεδο ενεργητικού όσο και σε επίπεδο αμοιβαίων κεφαλαίων- ενώ αναφέρει μεγαλύτερο αριθμό κριτηρίων ESG.

Τα υψηλά ποσοστά αναφοράς ESG θα επιτρέψουν σε διευθύνοντες και επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να δημιουργήσουν καλύτερες πρακτικές ενσωμάτωσης ESG στις επενδυτικές τους στρατηγικές, επιτρέποντας στον τομέα να προχωρήσει ακόμη περισσότερο όσον αφορά τη διαφάνεια σε ζητήματα ESG και να ξεκλειδώσει μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των επερχόμενων ρυθμιστικών απαιτήσεων.