Ανοιξε η προσφορά των ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ - AD Holdings για τα μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ
Ανοιξε η προσφορά των ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ - AD Holdings για τα μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ

Ανοιξε η προσφορά των ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ - AD Holdings για τα μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ

Τα αρμόδια υπουργεία θα ενημερωθούν για την οικονομική προσφορά προκειμένου να δώσουν την έγκρισή τους και να προσωρήσει η ανακήρυξη του προτιμητέου επενδυτή.
RE+D magazine
27.10.2022

Στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε η κοινοπραξία των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AD Holdings AG, για τη μίσθωση των περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία βρίσκονται υπό τη διαχείριση της ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ.

Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία περιλαμβάνουν (α) το μεταλλείο της Λάρυμνας, ήτοι τα μεταλλευτικά δικαιώματα και το μεταλλευτικό εργοστάσιο, εδαφικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και (β) το μεταλλείο του Λουτσίου, ήτοι τα μεταλλευτικά δικαιώματα μαζί με εδαφικές εκτάσεις και εγκαταστάσεις εντός αυτών.

Οπως αναφέρει το ΤΑΙΠΕΔ στην ανακοίνωσή του θα ενημερώσει άμεσα τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οικονομική προσφορά του κοινοπρακτικού σχήματος, προκειμένου να λάβει την έγκρισή τους και να προχωρήσει στην ανακήρυξη προτιμητέου επενδυτή και την ενεργοποίηση της διαδικασίας εκατέρωθεν πλειοδοσίας, εφόσον απαιτηθεί. 

Υπενθυμίζεται ότι οι όροι της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας καθορίζονται από την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 5254/28.11.2020), που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρ. 11 του Ν. 4664/2020 (ΦΕΚ A’ 32/14.02.2020), σε συμφωνία και με την απόφαση Nr. C (2014) 1818 final/27.03.2014 της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Competition).