Ανοδικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου REDS το 2021
Ανοδικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου REDS το 2021

Ανοδικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου REDS το 2021

Το εξεταζόμενο διάστημα πέτυχε μείωση καθαρού δανεισμού στα €23,1 εκατ. από €28,6 εκατ. ενώ η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε σε €10,6 εκατ. έναντι €8,2 εκατ.
RE+D magazine
05.05.2022

Στα 7,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος του Ομίλου REDS (Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων) στη χρήση του 2021 σημειώνοντας αύξηση 14,6%, σε σύγκριση με τη χρήση 2020.

Παράλληλα, ενισχύθηκε η λειτουργική κερδοφορία για τη χρήση 2021, με EBITDA στα 5 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2020 και περιθώριο EBITDA 67% έναντι 62%. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) για τη χρήση 2021 ανήλθαν στα 3,2 εκατ. ευρώ από 2,3 εκατ. ευρώ στη χρήση 2020. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το 2020

Επίσης, η REDS πέτυχε μείωση καθαρού δανεισμού στα 23,1 εκατ. ευρώ έναντι 28,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020 ενώ η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε στις 31.12.2021 σε 10,6 εκατ. ευρώ έναντι 8,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, διευθύνων σύμβουλος της REDS ανέφερε: «Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 επισφραγίζουν με τον καλύτερο τρόπο την επιχειρησιακή στρατηγική της Διοίκησης της REDS προς την αναπτυξιακή της πορεία, παρά τις προκλήσεις της Πανδημίας που παρέμειναν ιδιαίτερα αισθητές και το 2021. Έχοντας τοποθετήσει σε προτεραιότητα την αναδιάρθρωση της εταιρείας και θέσει τους στόχους για θετικό οικονομικό αποτύπωμα, η REDS κατάφερε να βελτιώσει την επιχειρησιακή της λειτουργία, και να αποκτήσει ανοδική πορεία.

Βασικά σημεία της νέας αυτής πορείας καταγράφονται στα λειτουργικά της κέρδη τα οποία σημείωσαν αύξηση 41,7% αλλά και στα κέρδη προ φόρων τα οποία αυξήθηκαν κατά 85,7% σε σχέση με το 2020. Παράλληλα, τα έσοδα σημείωσαν αύξηση 14,6% ενώ το EBITDA 23,7% σε σχέση με το 2020. Με θετικές ταμειακές ροές, μείωση του δανεισμού αλλά και αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα, η REDS έχει θέσει πλέον τις βάσεις για να διαγράψει μία νέα ανταγωνιστική πορεία στον κλάδο της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακινήτων και τη δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, την κοινωνία και την ελληνική οικονομία.

Τα εμβληματικά έργα

Τα 4 εμβληματικά έργα ανάπτυξης και ναυαρχίδες της επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρείας, το Smart Park, η Μαρίνα Αλίμου, το Κτήμα Καμπά αλλά και οι Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για την ανάδειξη της κυρίαρχης θέσης της REDS στον τομέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακινήτων».