Ανάρπαστες έγιναν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο placement
Ανάρπαστες έγιναν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο placement

Ανάρπαστες έγιναν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο placement

Ποιος είναι ο στόχος της εισηγμένης. "Παγώνει" η αγορά ιδίων μετοχών
RE+D magazine
19.01.2024

Ανάρπαστες έγιναν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η οποία διέθεσε τελικά 1.000.000 περισσότερες μετοχές για να καλύψει το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον της αγοράς

Η εταιρεία νωρίς το απόγευμα χθες (18/01/1024) ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης 5.000.000 κοινών μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές με την αξία του πακέτου σε τρέχουσες τιμές να φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ.

Στόχος της η σημαντική βελτίωση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών η  διεύρυνση και ενίσχυση της μετοχικής της βάσης με τη συμμετοχή περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών η θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της και η εξασφάλιση επιπρόσθετων κεφαλαίων, που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου.

Τελικά εξ αιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος διατέθηκαν 6.000.000 συνολικά κοινές μετοχές έκδοσής της σε τιμή € 13,20 ανά Μετοχή που έβαλε στα ταμεία της περί τα 80 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία

Προκειμένου να διευκολυνθεί και επισπευσθεί η διάθεση των Μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ενδιάμεσος Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ., προχώρησαν σε συμφωνία δανεισμού με τη μέτοχο της Εταιρείας, PERGE LTD, συμφερόντων του κ. Γ. Περιστέρη, ισάριθμων μετοχών της Εταιρείας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό οι δανεισθησόμενες μετοχές θα διατεθούν στους επενδυτές της ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω του ενδιαμέσου και, σε δεύτερη φάση, ο ενδιάμεσος θα αποκτήσει ίσο αριθμό νέων μετοχών, στην τιμή που αυτές θα διατεθούν μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης, μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και στη συνέχεια θα επιστρέψει τις μετοχές αυτές στην PERGE LTD, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση δανεισμού μετοχών.

Επομένως, θα λάβει χώρα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση ισάριθμων με τις Μετοχές νέων μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με συνέπεια οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας να μην υποστούν dilution.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πώληση, προσφορά ή διάθεση μετοχών για διάστημα 90 ημερών από την ως άνω ιδιωτική τοποθέτηση των Μετοχών, εξαιρουμένων των μετοχών που θα λάβει η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. προκειμένου να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της από την ανωτέρω σύμβαση δανεισμού μετοχών.

"Πάγωσε" η αγορά ιδίων μετοχών

Νωρίτερα με ξεχωριστή της ανακοίνωση η εταιρεία ενημέρωνε το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παύση αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος που είχε εγκριθεί με την από 20.10.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

Με το εν λόγω πρόγραμμα αποκτήθηκαν συνολικά 2.799.168 ίδιες μετοχές έναντι συνολικού τιμήματος €33.438.054,63 (μέση τιμή απόκτησης ΕΥΡΩ 11,9457/μετοχή). Tο σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία άμεσα και έμμεσα ανέρχεται σε 10.295.406 μετοχές (ήτοι ποσοστό 9,95% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας) με μέσο κόστος απόκτησης €7,2929 ανά μετοχή.