Αλλάζει η διαδικασία υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών
Αλλάζει η διαδικασία υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών

Αλλάζει η διαδικασία υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή
RE+D magazine
29.03.2022

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA θα καλύπτεται η υποχρέωση της υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών από τις επιχειρήσεις για το 2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ για το 2021 oι επιχειρήσεις διαβιβάζουν υποχρεωτικά στην myDATA τα απαιτούμενα δεδομένα των εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, που έχουν εκδώσει, έως τις 27 Μαΐου 2022.

Στη συνέχεια, με βάση την εικόνα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους, όπως θα έχει διαμορφωθεί από τη διαβίβαση στην myDATA των παραστατικών από τους προμηθευτές τους, διαβιβάζουν τυχόν αποκλίσεις παραστατικών εξόδων, από τις 10 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, προβλέπεται ότι, ειδικά για το 2021, οι διαβιβάσεις δεδομένων εσόδων και αποκλίσεων εξόδων μπορούν να γίνουν, είτε αναλυτικά, ανά παραστατικό, είτε συγκεντρωτικά, ανά ΑΦΜ πελάτη ή προμηθευτή.

Επίσης, για το έτος 2021 και εφεξής, οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, καθώς και οι μη υπόχρεοι σε τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση παραστατικών πωλήσεων, απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση.