Άδεια λειτουργίας σε νέα Α.Ε.Ε.Α.Π.
Άδεια λειτουργίας σε νέα Α.Ε.Ε.Α.Π.

Άδεια λειτουργίας σε νέα Α.Ε.Ε.Α.Π.

Για τη λειτουργία της ως Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και ως οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων.
RE+D magazine
01.11.2022

Άδεια λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «Α.Ε.Ε.Α.Π. Χανίων» έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 968η/31.10.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Ε.Α.Π. ΧΑΝΙΩΝ», για τη λειτουργία της ως Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 και ως οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 5 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013.