ΕΥ, Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Το χάσμα των δεξιοτήτων στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της ΕΥ, Attractiveness Survey Europe, ένα από τα τρία βασικά κριτήρια για την επιλογή επενδυτικού προορισμού είναι η διαθεσιμότητα και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.