Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε) - Πρόεδρος της ENESEL S.A