Επενδύσεις
Share Copy Link
Συρρίκνωση ζημιών στο εννέμηνο για την Κέκροψ

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ήταν μειωμένα κατά € 596 χιλ. Η μείωση οφείλεται στις ζημιές περιόδου μετά από φόρους.

Share Copy Link
Συμφωνία της ΛΑΜΨΑ για μίσθωση του «Elatos Resort & Health Club»

Η εν λόγω σύμβαση θα έχει διάρκεια 30 ετών με δικαίωμα παράτασης.

Share Copy Link
«Σαρώνουν» τα ακίνητα στην Αττική για τα χαρτοφυλάκια των αποθηκών οι ΑΕΕΑΠ

Απόκτηση ακινητων από BriQ, Trastor και Premia σε Ασπρόπυργο και Κρυονέρι.

Στην επόμενη φάση η διασύνδεση της Πελοποννήσου με την υπερυψηλή τάση

Ξεκινά ο διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ για την διαδικασία κατασκευής της νέας Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 400 kV.

Share Copy Link
Αύξηση των EBITDA εννεαμήνου στα €5,5 εκατ. για την Dimand

Στο εξεταζόμενο διάστημα καταγράφει αύξηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων και των επενδύσεων σε κοινοπραξίες του Ομίλου στα €125,5 εκατ. την 30.9.2022 έναντι €87,8 εκατ. την 31.12.2021.

Επενδύσεις στην Ελλάδα από την Ελβετική πολυεθνική Landis+Gyr

Από το 2015 έως σήμερα έχει επενδύσει συνολικά περίπου €50 εκατ.

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη του «Κάθετου Διαδρόμου»

Το MoU υπεγράφη μεταξύ διαχειριστών συστημάτων φυσικού αερίου.