Αγορές
Εξασφάλισε χρηματοδότησση £535 εκατ. η Canary Wharf για το Wood Wharf

Πρόκειται για ένα έργο ΒΤR που περιλαμβάνει 1.308 κατοικίες προς ενοικίαση χωρισμένο σε τρεις πύργους και δυο κτίρια.

Προσύμφωνο για δύο νέα κτίρια αποθηκών υπέγραψε η Trastor

Τα αγροτεμάχια είναι εκτάσεως 18.419 τ.μ. και 11.740 τ.μ. αντίστοιχα.

Εταιρεία παιχνιδιών δρομολογεί ξενοδοχείο στα Μάταλα

Η εταιρεία απέκτησε έξι οικόπεδα στα Μάταλα.

Share Copy Link
Η Palace Capital πουλά γραφεία για €11,2 εκατ.

Μέρος των εσόδων από την πώληση θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του τραπεζικού χρέους της εταιρείας.