"Πράσινο φως" στο νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής
"Πράσινο φως" στο νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής

"Πράσινο φως" στο νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής

Σε τρεις βασικούς άξονες το σχέδιο.
RE+D magazine
01.12.2021

Ομόφωνα ψηφίστηκε η «Μελέτη για την 3η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής» από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ.

Η νέα κατεύθυνση για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής στηρίζεται στην καθολική ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών καθώς και στην επαναχρησιμοποίηση, και στην μαζική εκτροπή των βιοαποβλήτων από την ταφή,  με διακριτή συλλογή και αποκεντρωμένο δίκτυο 10-15 μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων.

Ο νέος σχεδιασμός προκειμένου να εξασφαλίσει χωροταξική δικαιοσύνη στην κατανομή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας, προβλέπει την δημιουργία δικτύου Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας που θα περιλαμβάνουν 6 μονάδες επεξεργασίας:

  1. Το Δυτικό Πάρκο που θα προκύψει με αναβάθμιση και μετατροπή του ΕΜΑΚ σε πρότυπο πάρκο ανακύκλωσης
  2. Το Πάρκο Πειραιά που χωροθετείται στο Σχιστό και θα εξυπηρετεί την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά
  3. Το Βορειοανατολικό Πάρκο που χωροθετείται στο Γραμματικό και θα εξυπηρετεί μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
  4. Το Βόρειο Πάρκο που θα εξυπηρετεί την Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα
  5. Το Νοτιοανατολικό Πάρκο που θα εξυπηρετεί μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και μέρος του Νότιου Τομέα Αθηνών
  6. Το Κεντρικό Πάρκο που θα εξυπηρετεί τον Κεντρικό Τομέα και μέρος του Νότιου Τομέα Αθηνών

Aπό αυτές οι 4 είναι ήδη δρομολογημένες ( το «Πράσινο Εργοστάσιο» στο ΕΜΑΚ, η  ΜΕΑ Γραμματικού , ο διαγωνισμός για την οποία είναι σε εξέλιξη, καθώς και οι Μονάδες που θα κατασκευαστούν με ΣΔΙΤ κι αφορούν τον Κεντρικό Τομέα και τον Πειραιά. Οι άλλες δύο θα δρομολογηθούν εντός του 2022.

Σύμφωνα με το νέο ΠΕΣΔΑ η ταφή απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής τελειώνει οριστικά με την ολοκλήρωση και υλοποίηση του συνόλου των έργων επεξεργασίας της Αττικής. Το νέο ΠΕΣΔΑ έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ και θα υπάρξει το επόμενο διάστημα εκτενής διαβούλευση , ενώ μετά τη σημερινή ψήφισή του θα διαβιβαστεί άμεσα στο ΥΠΕΝ για γνωμοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του νόμου 4819/2021. Στη συνέχεια θα εισαχθεί για συζήτηση και έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.